• Archief BDU Media

College verrast over verhoging maximum snelheid A28

HARDERWIJK Het college van B&W van de gemeente Harderwijk verzoekt het rijk af te zien van de verhoging van de maximum snelheid op de A28. Het college wil eerst het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) afwachten. Tot die tijd is het rijk gevraagd de maximum snelheid van 120 km per uur te handhaven. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu had aangekondigd de maximum snelheid op de A28 langs het tracé van Harderwijk te verhogen naar 130 km per uur.

Onaangename verrassing

De bewoners zijn onaangenaam verrast. Bewoners van de woonwijken langs de A28 in Harderwijk geven al jaren aan dat zij overlast ervaren als gevolg van het verkeer op de A28. Samen met Rijkswaterstaat en de bewoners zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de overlast op te heffen of in ieder geval aanzienlijk te verminderen. Verlaging van de maximum snelheid naar 100 km/uur kan daar een bijdrage aan leveren. Het voornemen van het Rijk om de maximum snelheid te verhogen staat haaks op het doel van het overleg met Rijkswaterstaat en de bewoners.

Volksgezondheid

Wethouder Pieter Teeninga verwacht dat de luchtkwaliteit door het voornemen van het Rijk nog meer onder druk komt te staan. Ook zal geluidsoverlast toenemen. Bovendien heeft een verhoging van de maximum snelheid nadelige gevolgen voor het Natura 2000 gebied De Veluwe. ,,Luchtverontreiniging heeft in gebieden langs snelwegen een negatief effect op de gezondheid", aldus Teeninga. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt een verhoogde kans op het ontwikkelen van astma en chronische longziekten. De kans op longaandoeningen en hart に en vaatziekten is groter voor mensen die langdurig verblijven in de omgeving van drukke wegen. Ook een hoge geluidbelasting veroorzaakt naast geluidoverlast gezondheidsproblemen, met name slaapverstoring en hart- en vaatziekten.

Het RIVM heeft in 2013 geluidmetingen verricht langs rijkswegen. Deze organisatie meldt dat langs rijkswegen het gemiddelde geluidniveau substantieel (2,4 dB) hoger ligt dan de berekende waarde. Op basis van de rapportage van het RIVM is volgens het college een heroverweging van het ontwerpverkeersbesluit gerechtvaardigd.

Met harde claxongeluiden en spandoeken maakte buurtcomité HSG in Harderwijk vrijdagmorgen duidelijk hoeveel geluidoverlast een hogere snelheid op de A28 gaat geven.

Comité Houd Stadsweiden Groen (Harderwijk Stilt Geluidsoverlast) strijdt tegen de overlast van de weg die dwars langs de wijk Drielanden loopt. Volgens de buurt zorgen de geluidsschermen juist voor meer overlast omdat het geluid daardoor wordt weerkaatst. Burgemeester van Schaik ontving de actievoerders voor de ingang van het raadhuis in Harderwijk.