• Foto: Bram van de Biezen

College wil archeologisch onderzoek 'Laage Brugge'

HARDERWIJK Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk vraagt de gemeenteraad om een krediet van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van archeologisch onderzoek nabij de Vischpoort.

De Strandboulevard verandert de komende jaren ingrijpend. Een gebied dat op dit moment nog overwegend parkeerterrein is, wordt een prettig verblijfsgebied met een royale haven. Het graven van de haven gaat gepaard met een aanzienlijke ingreep in de historische bodem buiten de stadsmuur van Harderwijk. Ter plekke van de Vischpoort is in het verleden een pier gebouwd die het laden en lossen van schepen mogelijk maakte in het ondiepe water voor de stadsmuur.

Voorafgaand aan het graven van de nieuwe haven worden de mogelijke resten van de pier of 'Laage Brugge' in beeld gebracht. Waar heeft deze gelegen, hoe was hij opgebouwd en hoe groot was deze constructie precies? Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad een krediet van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van onderzoek en het in beeld brengen van de archeologische waarden. Naar verwachting worden de werkzaamheden in oktober en november 2016 uitgevoerd.

In 2012 heeft een soortgelijk onderzoek plaatsgevonden in de aanloop naar het aanleggen van het Strandeiland. Het betrof een pier in het verlengde van de Bruggestraat, de zogenaamde 'Hooge Brugge'. In 2014 is inventariserend onderzoek gedaan op de kop van de Havendam. Dit ter voorbereiding van de aan te leggen bruggen en het in beeld brengen van de aanwezige resten van het bastion van de Graaf van Gelre.