• In twee woningen aan de Klaproosmeen vinden plotseling dakloos geraakte mensen tijdelijk onderdak.

    Harry Schipper

Daklozen blijven onder de pannen

HARDERWIJK Daglozenstichting Noah heeft het beheer - en de sleutels - van haar twee huurwoningen aan de Klaproosmeen in Harderwijk overgedragen aan Stichting Ontmoeting. De sleuteloverdracht die afgelopen week plaatsvond, vormt een voorlopige einde van een turbulente en onzekere periode voor zowel de bewoners als vrijwilligers, met Noah-initiatiefnemer Peter de Graaf voorop.

Harry Schipper

 

Vorig jaar al besloten zowel de gemeente Ermelo als Harderwijk hun subsidierelatie met de stichting vanaf april dit jaar niet meer voort te zetten. Ze hadden onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop het geld werd besteed. Een spectaculaire actie van Peter de Graaf begin dit jaar, waarbij hij het stichtingsbestuur een tijdlang buiten spel zette, deed dat vertrouwen ook geen goed. Sinds dit voorjaar moet de Stichting het daarom doen zonder gemeentelijke subsidies.

 

VASTGELOPEN Stichting Noah biedt opvang aan mensen uit de omgeving van Harderwijk en Ermelo zonder zorgindicatie, die (tijdelijk) dak- of thuisloos zijn geworden. De stichting werd in 2013 opgezet door Peter de Graaf, zelf ex-dakloze. Zowel de gemeentebesturen van Ermelo als Harderwijk waren blij met dit initiatief, omdat er voor tijdelijk dakloos geraakte mensen in deze regio tot dusver geen mogelijkheid bestond om ergens te verblijven, anders dan bij Iriszorg, waar voornamelijk aan 'echte' langdurig daklozen onderdak kunnen krijgen.

 

Met het wegvallen van de gemeentelijke subsidiegelden dreigt Noah in financiële problemen te raken. Ook al, omdat de organisatie er niet in slaagde om op andere manieren zoals sponsoring en crowdfunding aan inkomsten te komen. Om te voorkomen dat de huidige bewoners van de opvanghuizen aan de Klaproosmeen daarvan de dupe worden zijn daarom gesprekken gevoerd met Stichting Ontmoeting. Deze landelijk opererende christelijke organisatie houdt zich eveneens bezig met het ondersteunen van mensen die vastgelopen zijn.

 

In Harderwijk is Stichting Ontmoeting ook bekend van de samenwerking met inloophuis de Oude Synagoge. Stichting Ontmoeting schoot vorig jaar stichting Noah al eens te hulp, toen De Graaf zich ziek meldde. Nu gebeurt dat dus opnieuw.

 

GOEDE SIER Peter de Graaf is allesbehalve gelukkig met 'de ondergang van Noah' zoals hij dat zelf ziet. Hij verwijt de gemeente goede sier te maken met zijn initiatief om tussen wal en schip geraakte mensen hulp te bieden in de vorm van een tijdelijk onderdak. ,,Iedereen, ook bij de gemeenten Ermelo en Harderwijk, was destijds lovend over ons. Nu stoppen ze hun subsidies en steelt de wethouder ons hele concept."

 

Die aantijging ontkent wethouder Gert Jan van Noort: ,,Natuurlijk doen we dat niet. Wel vinden we het initiatief van Noah inderdaad hartstikke goed. Het is een prachtige aanvulling op de zorgketen, want voor deze groep mensen, die tijdelijke zorg nodig hebben, was er hier in de regio nog niets." Over het exacte waarom van het besluit om Noah niet langer te subsidiëren wil hij niet ingaan. Wel dat een gemeente geen subsidies wil verstrekken als Noah daarvoor professionals aanneemt.