• Gemeente Harderwijk

Definitief Ontwerp Boulevardgebied vastgesteld

HARDERWIJK Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Boulevardgebied in het kader van het plan Waterfront vastgesteld. Door de realisatie van een havenkom, doorvaarbare bruggen, wandelpromenade aan weerszijden van het water, de herinrichting van terrassen en het reorganiseren van parkeervoorzieningen verandert de Boulevard de komende jaren weer in een aantrekkelijk verblijfsgebied aan het water.

Dit voorjaar is het Voorlopig Ontwerp Boulevardgebied Waterfront gepresenteerd in onder andere een algemene informatiebijeenkomst en de Klankbordgroep Waterfront. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de ambtelijke organisatie van de gemeente en de commissie Ruimte. Naar aanleiding van de reacties is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Definitief Ontwerp. Het gaat hierbij met name om verkeerskundige aanvullingen en aanpassingen van voorzieningen in het openbaar gebied. Bij de vaststelling van het ontwerp heeft het college van het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid opengehouden om het ontwerp op details aan te passen.

Op donderdag 23 juni komt het definitief ontwerp Boulevardgebied aan de orde in de Commissie Ruimte. Op donderdag 7 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het inrichting van het Boulevardgebied.