• Een dwangsom dreigt voor dierenverzorgingscentrum De Ark.

    archieffoto

Dwangsom dreigt voor dierenasiel

HARDERWIJK Als de asiel- en pensionhonden na 1 december nog teveel en te hard blaffen, krijgt dierenverzorgingscentrum De Ark van de gemeente Harderwijk een dwangsom van 500 euro per dag, met een maximum van 5000 euro.

Harry Schipper

B en W hebben hiertoe afgelopen week besloten. Eindelijk, zo vinden de omwonenden aan de Leuvenumseweg, die strijd voeren tegen het aanhoudende geblaf. Onderzoek heeft al eerder uitgewezen dat het geblaf ruim twee keer zo hard is dan toegestaan. Ze dringen er bij de gemeente al meer dan zeven jaar op aan om eindelijk eens te gaan handhaven tegen de geluidsoverlast. Volgens buurvrouw Marina van Geitenbeek dateren de eerste protesten tegen het lawaai zelfs al uit 1998, ,,toen er opeens veel meer hondenrennen illegaal bij waren geplaatst." 

De Ark wil best wat doen aan de geluidsoverlast. Geluiddempende materialen tegen de wanden van de hondenhokken plaatsen en zo. Ook hebben ze gedacht om een tijdelijke nieuwe inrichting van het terrein te realiseren. Een onderzoeksbureau heeft berekend dat de geluidsbelasting daarmee binnen de wettelijke perken blijft. De omwonenden zetten vraagtekens bij die metingen. Voor De Ark is die twijfel weer reden te wachten met verbouwen, want 'wat als straks blijkt dat het niet goed helpt?'

Probleem is ook dat er in de loop van het vijftig jarig bestaan van De Ark nogal wat hokken en voorzieningen zijn gebouwd waarvoor niet altijd aan de gemeente toestemming was gevraagd. Die illegale bebouwing wil de gemeente nu legaliseren. Tegelijk voor tientallen andere situaties in het buitengebied waarover onduidelijkheid bestond, of waarvoor een update nodig was, heeft de gemeente het bestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied' opgesteld. Met het legaliseren van de bebouwing krijgt De Ark nu de mogelijkheid om met genoeg buitenkennels voor vooral ook pensionhonden haar taak als asielopvang voor de regio voor te zetten. Voor pensionhonden krijgt De Ark namelijk van de hondeneigenaren geld bovenop de gemeentelijke subsidies die het asiel krijgt voor het opvangen van zwerfdieren.

,,Die buitenkennels zijn essentieel voor ons voortbestaan", verduidelijkte voorzitter Robin Schalij van Stichting De Ark donderdagavond tijdens de commissievergadering. ,,Bij het verder inperken van de pensionmogelijkheden komt direct de exploitatie van De Ark in gevaar." Met het opleggen van de dwangsom wil de gemeente de impasse doorbreken waarbij De Ark niet 'durft' te verbouwen enerzijds en anderzijds de omwonenden die willen dat het harde geblaf binnen de perken blijft. Schalij vindt zelf ook dat de honden teveel geluidshinder veroorzaken. De geplande verbouwing, die meer dan een ton gaan kosten, moet dan wel het beoogde effect hebben, betoogde hij.

De commissieleden zijn er nog niet uit of de illegale kennels allemaal moeten worden gelegaliseerd. Wethouder Marcel Companjen vindt van wel. ,,Het is een uitstekend plan, juist is bedoeld om de problemen op te lossen."