• Waterfrontdirecteur Frank Brouwer is klaar, maar blijft de gemeente Harderwijk adviseren.

    Harry Schipper

Directeur Waterfront blikt tevreden terug

HARDERWIJK Een oud vrouwtje tikt Frank Brouwer op de rug, als hij weer eens staat te kijken bij het Waterfront. "'t Wordt hartstikke mooi, Brouwer", zegt ze tegen de Waterfrontdirecteur…

Harry Schipper

 

,,Het mooiste compliment dat iemand me kan geven", vertelt Brouwer (63) verguld, napratend over zijn aangekondigde vertrek, ergens begin volgend jaar. ,,Het Waterfront is nu dermate gevorderd, dat het geen zware projectleider meer nodig heeft", licht hij toe. ,,Er komen straks drie projectleiders; Hans Glastra voor fase 1 en het overloopparkeerterrein, Rick Sjoerdsma voor fase 2, dus het consortiumgebied en de nieuwe, die fase 3 gaat doen. Fase 3 deed ik er namelijk bij en daarvoor moet dus die opvolger komen. Er komt dus geen projectdirecteur meer."

HOOGWAARDIG Brouwer wil erna nog aanblijven als adviseur van de gemeente. ,,Ik ga me dan vooral bezig houden met de ' hoogwaardige opstalontwikkeling' in het Boulevardgebied". Brouwer doelt op bouwplannen aan weerszijden van de Dolfinariumingang, 'die van toegevoegde waarde zijn voor zowel toeristen als de bewoners'. ,,Denk aan een hotel, bioscoop, horeca, fitness en casino's." Hij is al lange tijd met 'een grote marktpartij' hierover in gesprek, maar wil de naam niet noemen. ,,Je moet een broedende kip niet storen", antwoordt hij telkens. Dat de Harderwijkse klompentelefoon die naam meent te weten - het Van der Valk-consortium, red - deert 'm niet. ,,Van mij horen ze 'm in elk geval niet."

 

Het in Harderwijk gevestigd krijgen van zulke economische gangmaker - meer toeristen, extra  werkgelegenheid - zou de kroon kunnen zijn op het werk dat Brouwer de afgelopen tien jaren voor de stad heeft verricht. Al heeft hij meer wapenfeiten op zijn naam staan. Toen hij in 2008 naar Harderwijk kwam, lag het hele Waterfront 'aardig op z'n gat'. ,,Het bestemmingsplan Waterfront Noord was net bij de Raad van State gesneuveld. Maar ook organisatorisch, financieel en communicatief waren de zaken niet op orde", blikt Brouwer terug. ,,Mijn eerste taak was om dat weer onder controle te krijgen."

 

CRISIS In 2008 brak ook de crisis uit, wat tot stevige saneringen leidde bij de uitvoerders van Waterfrontplan; het hele Waterfrontplan wankelde daardoor. ,,We hebben toen snel een stuurgroep geformeerd en gezegd: 'We lossen het op, crisis of geen crisis'. De hele planning is toen op z'n kop gezet: het boulevardgebied naar achteren, want dat kostte alleen geld en leverde het consortium niks op. En de woningbouw hebben we naar voren gehaald, want  dat leverde natuurlijk wél geld op. En de parkeergarages op de kop van de Stadswerven en aan de boulevard zijn als opdrachten teruggenomen.  Er was toen geen beleggings- of investeringsmaatschappij te vinden die ernaar wilde kijken. Die gaat de gemeente nu zelf realiseren."

 

BESPAARD Er is ook flink bespaard op de uitvoering: ,,Bruggen zijn onbeweegbaar gemaakt, oevers goedkoper uitgevoerd door stalen damwanden door houten te vervangen. En de eilanden zijn groter uitgevoerd om zo de totale oeverlengte te verminderen. En de bouwkavels zijn wat groter gemaakt, zodat het woningproduct beter verkoopbaar zou worden. Hadden we dit allemaal niet gedaan, dan was het hele project tot stilstand gekomen. Best opmerkelijk, want elders in den lande zijn fors wat projecten als gevolg van de crisis in de ijskast gezet."

Opmerkelijk wapenfeit is ook de omvangrijke bodemsanering: ,,Boskalis kwam met de suggestie om met de Beau Dredge-machine de met asbest vervuilde grond ónder het plangebied te laten zakken en er een laag schone grond overheen te leggen. Gewone sanering, dus het afvoeren van alle vervuilde grond, had 45 miljoen gekost. Deze maar tien tot vijftien. De provincie zei eerst dat 't niet zo mocht, maar na het inwinnen van juridisch advies hebben we hen toch op andere gedachten weten te brengen. Besloten is om in plaats van de wettelijke vereiste één meter, twéé meter schoon zand op te brengen. Ook in delen van het gebied die maar licht vervuild waren. Daardoor ligt het asbest nu onder de rondwaterspiegel en is het er absoluut veilig. Het kon dus goedkoper, maar we vinden veiligheid erg belangrijk. En voor de afzet van woningen is het natuurlijk ook belangrijk."

 

De fase van 'bommen en granaten' zorgde voor vertraging van bijna een heel jaar van de sanering in het plan Waterfront. ,,Tot onze verrassing bleek het gebied, waarbinnen nog onontplofte explosieven van vooral de bombardementen in oktober 1944 konden liggen, veel groter dan gedacht. Gelukkig werden de kosten, ruim 7 miljoen, voor 70% vergoed door Den Haag, zodat het Harderwijk uiteindelijk 'maar' zo'n drie miljoen heeft gekost."