• Het plan De Driehoek blijft zorgenkind voor Ermelose gemeenteraad.

    gemeente ermelo

Duck To spijtzwam raad, maar Plan Loohof ook omstreden

ERMELO Het bestemmingsplan De Driesprong blijft een heikel punt voor de Ermelose raadsleden. Vooral wat betreft het bedrijf Tomassen Duck To.\

Wijnand Kooijmans

Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) gaf aan dat het bedrijf wellicht het best kan verkassen vanaf de huidige locatie aan de Fokko Kortlanglaan, omdat het hier tegen de grenzen van de groei aanloopt. Maar ook recreatiepark De Loohof blijft vraagtekens oproepen bij meerdere raadsleden. De nu aanwezige 52 vakantiewoningen worden vervangen door 21 nieuwe woningen. Meerdere partijen vinden het aandeel sociale woningbouw echter te klein en in strijd met het woningbouwprogramma dat Ermelo hanteert. Wethouder Jan van den Bosch vindt dat elders sociale woningbouw kan worden gecompenseerd.

Ada Wallet van De Loohof voelt zich onaangenaam verrast door de koers die raadsleden willen inslaan. In 2012 is al de eerste schets gemaakt voor de vervanging van de recreatiewoningen die aan het eind van hun latijn zijn. Daarna is het plan, in overleg met de gemeente, meerdere keren aangepast. Het plan voorziet nu in zeven vrijstaande woningen, acht twee-onder-een-kap woningen en zes rijwoningen. De laatste worden gebouwd onder de prijs van tweehonderdduizend euro.

PARTICULIER Dat er voldoende sociale woningbouw plaats vindt ziet Wallet niet als een taak van een particulier, maar van de woningbouwvereniging. Indien meer sociale woningbouw moet plaatsvinden verliest het plan de groene uitstraling, zo geeft Wallet aan. Anders is de exploitatie niet rond te krijgen.

Financieel directeur Gerard Elbertsen van Tomassen Duck To zegt dat het bedrijf zich houdt aan de vergunning wat betreft het aantal dieren dat mag worden geslacht. Volgens hem heeft vrijwel de gehele buurt aangegeven geen overlast te ondervinden van het bedrijf. Hij wijst erop dat in 2011 het bedrijf door de gemeenteraad de toezegging is gedaan uit te mogen breiden. Voor een te realiseren koelcel heeft het bedrijf onder meer de vergunningen voor een autosloperij, vuurwerkhal en camping moeten inleveren.

KLACHTEN Volgens Willemijn van der Boon, arts spoedeisende hulp in het St. Jansdal, leveren eendenhouderijen klachten op wat betreft de gezondheidszorg. Vooral als het gaat om luchtwegaandoeningen en longontsteking.

Als reactie wordt aangevoerd dat het hier niet gaan om een eendenhouderij, maar om een slachterij en de kans op gezondheidsproblemen daardoor kleiner is. 

Wethouder Jan van den Bosch ziet het plan het liefst in totaliteit vastgesteld. Mede door geen eerdere tegenargumenten vanuit de raad. Aanvragers zitten naar zijn mening nu te wachten op een eindoordeel.

VRAGEN Voor de raadsleden blijven er vragen al willen ze het plan wel behandelen in de raad van 8 maart. Dan moet duidelijk worden of het bedrijf Tomassen Duck To uit het plan wordt geschrapt en voor de overige plannen afzonderlijke bestemmingsplannen moeten worden opgesteld.