• Het challengeteam van Uwoon bezocht donderdag de buurt Stromenwaard, om in gesprek te gaan met bewoners.

    Mieneke Braakman

Eén derde van de huurders ervaart overlast

HARDERWIJK Uit onderzoek van woningcorporatie Uwoon onder zevenhonderd huurders, blijkt dat maar liefst één derde overlast ervaart door omwonenden. Dit is één van de redenen dat Uwoon mee doet aan de 'Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten 2018-2019'.

Mieneke Braakman

Deze challenge van de overkoepelende vereniging van woningcorporaties Aedes heeft als doel: een nieuwe aanpak, waarin corporatiebestuurders, de wetenschap en verschillende betrokken instanties samen tot vernieuwende oplossingen komen voor leefbare wijken.

LEEFBAAR De vraag die centraal staat voor Uwoon is: Wat vinden bewoners belangrijk als het gaat om een leefbare sociale wijk waar iedereen zich thuis voelt? En wat kunnen bewoners, corporaties en instanties bijdragen aan een buurt waar bewoners met plezier wonen en zich thuis voelen? In het team van Uwoon en woningcorporatie GroenWest zitten ook de gemeente, politie, wethouder Gert Jan van Noort, ZorgDat, GGZ, Dak- en Thuislozenopvang stichting Ontmoeting, wetenschappers en onderzoekers. De teams hebben tot september de tijd om in werkateliers en door uitwisseling van ervaringen, samen een vernieuwend antwoord te vinden. Een inzicht is al wel, zo blijkt uit de werkverslagen van Aedes, dat begeleiding van kwetsbare bewoners maatwerk is. Waar het voor de ene groep al voldoende is om over een ruimte te beschikken waar zij kunnen samenkomen en zichzelf vermaken, is voor de andere groep intensieve begeleiding de beste optie.

Donderdag ging het team op werkbezoek in de buurt Stromenwaard in Stadsweiden. Een buurt met een gemiddeld laag inkomen en een grotere culturele diversiteit. Met een actief buurtteam die buurtactiviteiten organiseert, maar waar ook de nodige problemen zijn. Tijdens dit werkbezoek ging het team in gesprek met elkaar, op basis van de verhalen uit deze wijk, om tot nieuwe inzichten te komen. Enkele conclusies: 'Een waardevol bezoek aan Stromenwaard. Vertrouwen geven aan bewoners, echt en oprecht contact zoeken, sterke bewoners in hun kracht zetten'. Maar ook de vragen of de buurt het probleem of de oplossing is, evenals: 'voor wie lossen we wat op?' speelden een rol.

MELDINGEN Uit het Jaarverslag van ZorgDat blijkt dat lang niet iedereen melding doet van overlast in de buurt. Bij Buurtbemiddeling kwamen in 2017 honderd meldingen binnen uit heel Harderwijk, terwijl uit het onderzoek van alleen al Uwoon blijkt dat van de zevenhonderd huurders, er 224 overlast ervaren. De meldingen gaan vooral over geluidsoverlast, pesten en lastigvallen. Hoewel buurtbemiddeling in de meeste gevallen met enkele gesprekken slaagt, lukt dat bij een derde van de gevallen niet. Er wordt samengewerkt met politie, gemeente en woningcorporaties. Zij zijn betrokken bij complexere problematiek en met elkaar wordt nagedacht over de aanpak hiervan. De problematiek wordt wel steeds zwaarder, zo blijkt uit het Jaarverslag van ZorgDat.