• Jeffrey Scholman www.JSFoto.eu

Eerste asielzoekers rond 1 juli verwacht in Harderwijk

HARDERWIJK Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft meer duidelijkheid kunnen geven over de komst van de eerste asielzoekers in Harderwijk. De instroom gebeurt in twee fasen. De eerste vierhonderd asielzoekers worden rond 1 juli op het centrum verwacht en de tweede lichting van vierhonderd personen volgt op 1 september.

Het college van de gemeente Harderwijk heeft hiermee naar eigen zeggen gehoor gegeven aan de wens van omwonenden. Het COA gaat in het algemeen uit van een gefaseerde instroom. Zij plaatsen vrijwel nooit direct alle asielzoekers tegelijk in een nieuw centrum. ,,Een dergelijk centrum moet eerst even op gang komen, iedereen moet een plek vinden en het team moet op elkaar ingespeeld raken", aldus Iris Vliegenberg, vastgoedregisseur van het COA.

De gemeente heeft de afgelopen maanden samen met het COA gewerkt aan de bestuursovereenkomst. Het college zal op 15 maart een besluit nemen. Daarna wordt de bestuursovereenkomst met het COA ondertekend.

VOORBEREIDING De komende maanden wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein van het AZC. Er wordt gesnoeid, er worden bomen gekapt en de stormbaan wordt verplaatst. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt om de gebouwen te plaatsen en de riolering aan te sluiten. Het COA is voornemens om een nieuwe hoofdingang aan de Graaf Ottolaan ter hoogte van de gemeentewerf te realiseren. Voor alle werkzaamheden geldt dat het normale traject van omgevingsvergunning zal worden doorlopen.