• Het opknappen van Strand Horst is belangrijk voor de ontwikkeling van het toerisme.

    gemeente Ermelo

Ermelo en 't Verleden thema voor toerisme

ERMELO 'Ermelo en 't Verleden' moet het thema worden waarop Ermelo inzet als het gaat om het jaarplan toerisme en recreatie van de samenwerkende gemeenten op de Noord-Veluwe. Maar ook wil wethouder Hans de Haan aansluitend bij het thema Hanze, zoals dat in 2022 uitgevoerd gaat worden door de gemeenten Harderwijk, Elburg en Hattem.

Wijnand Kooijmans

Bij het verleden van Ermelo moet worden gedacht aan het Romeinse Marskamp, zoals dat is verrezen op de heide maar ook aan de geschiedenis van de zorginstellingen die de gemeente rijk is. De gemeente wil met het thema zelf aan de slag, maar hoopt ook op lokale initiatieven waarbij kan worden gedacht aan een oudheidkundige vereniging, de VVV en museum Het Pakhuis.

Als het gaat om het thema Hanze denkt De Haan aan de rol die de ontwikkelingen op Strand Horst hierin een rol kunnen spelen. Vooral als het gaat om de ontwikkeling van de totale kust langs de Randmeren. Hoewel niet direct gerelateerd aan het jaarplan vindt de wethouder ook het project vitale vakantieparken van belang, omdat uitgangspunt hierin is de verbetering van het recreatief product dat van groot belang is.

WATER Bos, heide en water zijn belangrijk als het gaat om toerisme en recreatie op de Veluwe. In 2019 wordt vooral gewerkt aan een samenhangend plan voor het thema 'water'. In meerdere gemeenten op de Noord-Veluwe zijn ontwikkelingen op dit gebied. De samenwerking moet er voor zorgen dat deze plannen op elkaar worden afgestemd. Ook kan regionaal worden gewerkt aan eerdere ideeën de Zuiderzeestraat tot een toeristisch product te ontwikkelen. Deze weg is gelegen binnen alle gemeenten op de Noord-Veluwe.

Met de plannen willen de gemeenten op de Noord-Veluwe concreet bijdragen aan het streven de Veluwe op 1 met daarin 'Beleef de beste Veluwe' als centrale opgave voor de Veluwe. De Veluwe moet in 2025 de meest gastvrije bestemming van Nederland zijn waarin een hoge biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. In 2025 moet de vrijetijdseconomie gezond zijn en het aanbod optimaal gericht op de vraag van recreant en toerist. België en Duitsland zijn de belangrijkste markten voor internationaal bezoek aan de Noord-Veluwe.

PILOT In 2019 voert Ermelo als pilot uit de digitalisering van het erfgoed om hiermee een verbinding te maken met toerisme en recreatie. Indien de pilot slaagt wordt deze uitgerold naar de andere gemeenten op de Noord-Veluwe. In 2019 moet tevens het ruiter- en menroutenetwerk gereed komen. Dit is voor Ermelo van belang gezien onder meer de aanwezigheid van het hippisch centrum van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Gekeken wordt nog of een zogenoemde belevingsmonitor kan worden ingevoerd om plannen beter uit te werken.