• Lex van Lieshout

'Ermelo moet in beweging komen'

ERMELO Iedereen in Ermelo moet in beweging komen. Dat is het doel van het plan dat is opgesteld voor het stimuleren van sportactiviteiten binnen de gemeente. Het wordt woensdagavond besproken in de commissie Samenleving.

Wijnand Kooijmans

Een gezonde en vitale bevolking staat voorop. Overigens doen verhoudingsgewijs in Ermelo al veel mensen aan sport. Bijna vijftig procent van alle inwoners is wel lid van een sportvereniging waar dit landelijk maar net boven de dertig procent ligt. Bij de uitvoering van het sportbeleid moet het nog op te richten sportbedrijf een belangrijke rol gaan vervullen. De gezonde leefstijl richt zich vanuit het thema 'gezond opgroeien' op de jeugd tot achttien jaar en hun ouders. 'Het gezond ouder worden' is bestemd voor volwassenen. 'Een gezonde leefomgeving' is het uitgangspunt voor alle inwoners. Gestreefd wordt onder meer naar het hervormen van het bewegingsonderwijs.

Het bewegen moet voor iedereen mogelijk worden gemaakt, ook financieel. Daarnaast moeten er vitale sportparken zijn. In het voorstel van het college wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er voor mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen sport- en beweegmogelijkheden zijn. Bij 'niemand op de reservebank' wordt sport en beweging als middel ingezet om deelname aan het maatschappelijk te verhogen. Sportverenigingen moeten naar een 'open club' gedachte. De vereniging dient onder meer als ontmoetingsplek. Naast de eigen sport worden ook maatschappelijke activiteiten aangeboden. Specifieke aandacht wordt besteed aan jeugd en de ongeorganiseerde sporter. Bij de jeugd beging het sporten nu eenmaal bij spelen. Verder worden er onder meer nieuwe wandel- en fietsroutes ontwikkeld en worden bestaande routes beter benut.

Aandacht is er ook voor het verhogen van de sportdeelname onder jongeren tussen de twaalf en zestien jaar. Hiervoor worden verbindingen gelegd met scholen en verenigingen. Jongeren op Gewicht wordt uitgerold over de gemeente. Meer aandacht komt er voor de gezonde sportkantine. Om dat voor 2019 te bereiken wordt een bijeenkomst gehouden over de gezonde sportkantine. Met twee verenigingen wordt een pilot gestart. De gezonde leefstijl wordt uitgedragen bij evenementen. Het gaat dan onder meer om de avondvierdaagse en schoolsporttoernooien. Naast de doelgroep van vier tot twaalf komt er ook een buurtsportfestijn voor kinderen van twee tot vier. Mede ingegeven door het vierde buurtsportfestijn in Calluna waaraan door 165 kinderen werd deelgenomen.

Er komt mogelijk een beweegpas. Naast het aanbieden van mogelijkheden voor het sporten en bewegen onder de jeugd via het jeugdsportfonds wordt dit uitgebreid voor inwoners vanaf negentien jaar met een lager inkomen. Om deze reden worden de mogelijkheden van een 'beweegpas' voor alle inwoners met een minimuminkomen verkend en ingevoerd. Berekend is dat vervanging van de toplagen bij tennis- en voetbalvereniging noodzakelijk is. Tot 2020 is hiervoor een bedrag van 1,13 miljoen euro nodig.