• Wijnand Kooijmans

Ermelose raad verdeeld over Veldwijk

ERMELO Het Ermelose college van burgemeester en wethouders wil niet praten met de firma Heijmans over de invulling van het terrein van De Hooge Riet voor de structuurvisie voor het landgoed Veldwijk is vastgesteld. Dat gaf wethouder Jan van den Bosch aan in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte.

Wijnand Kooijmans

Ronald van Veen heeft zich erover verwonderd dat hij al kon inschrijven voor een woning op dit terrein voor de gemeenteraad een plan heeft vastgesteld. Overigens is dit aanbod inmiddels van de website gehaald. Van den Bosch omschreef het als niet zo'n handige zet van de projectontwikkelaar.

KOSTEN Wat Van den Bosch betreft is het wel het gebied dat het moeilijkst valt te ontwikkelen. De kosten zijn hoog door de monumentale status van het hoofdgebouw op het complex. De mogelijkheden voor bebouwing van een flink terrein langs de Chevallierlaan door GGz zijn van de baan. Het college van burgemeester en wethouders vond dit ongewenst en compenseert dit op andere delen van het landgoed.

KANTOREN Eén van de aandachtpunten is de aanwezigheid van kantoorgebouwen langs de spoorlijn. Veel commissieleden zien deze mogelijkheid het liefst helemaal verdwijnen, omdat er de afgelopen jaren geen gebruik van is gemaakt. Volgens Van den Bosch gaat het wel om bestaande rechten van GGz Centraal, al wil hij wel kijken of de bestemming verruimd kan worden naar zorg en onderwijs.

De wethouder wil zich sterk maken voor het behoud van Altiora Uitvaartzorg in het bestaande monumentale pand van Veldwijk. Eigenaar Anneke Morsink koopt het afscheidshuis het liefst, maar heeft daarover nog geen overstemming met GGz Centraal kunnen bereiken. Van den Bosch is er voorstander van dat alle bestaande rechten zo veel mogelijk worden gerespecteerd. 

NATUURBEGRAAFPLAATS Het college heeft ook onderzoek gedaan naar de mogelijke vestiging van een natuurbegraafplaats op het landgoed. Hiervoor is minimaal 4,5 hectare nodig. Volgens Van den Bosch is de behoefte niet groot en kan zo'n begraafplaats ook niet op het landgoed. Mede omdat er ook een gebouwtje en parkeerplaatsen bij moeten komen. Bart van der Knaap is echter nog niet overtuigend dat de begraafplaats er niet kan komen.

 

Bij het bouwen van woningen wordt, zo zegt Van den Bosch toe, strikt gehouden aan de woonvisie van de gemeente. Dat betekent vijftig procent goedkoop en vijftig procent duur. 

NIEUWBOUW GGz wil ook ruimte om tussen bestaande monumentale panden enige nieuwbouw te plannen. Volgens Van den Bosch gaat het dan zeker niet om de ruimte tussen bijvoorbeeld het hoofdgebouw en de Lukaskerk. Extra woningbouw daar wordt zeker ongewenst gevonden door veel commissieleden.

 

Aan de vaststelling van de structuurvisie zitten nog de nodige haken en ogen. Toch wordt getracht tot besluitvorming te komen in de raadsvergadering van december.