• Wijnand Kooijmans

Ermelose stal mag tweede bedrijfswoning bouwen

ERMELO Stal Sequoia Stables mag aan de Fazantlaan een tweede bedrijfswoning bouwen. Deze is nodig om de manege op goede wijze voort te zetten.

Wijnand Kooijmans

De commissie Infrastructuur en Ruimte gaat akkoord met de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Om alle veiligheidseisen te kunnen voldoen is, volgens de aanvragers, de tweede bedrijfswoning hard nodig. Hierdoor moet 24 uurs toezicht gewaarborgd en kunnen twee personen hulp bieden wanneer zich een calamiteit voordoet.

AFMETINGEN Ook is het nodig de tentoverkappingen van de twee buitenrijbanen planologisch mogelijk worden gemaakt. Uit een oogpunt vandierenwelzijn is het noodzakelijk de afmetingen van de ponyboxen te vergroten. De boxen welke niet aan de eisen voldoen worden gesloopt. Het aantal boxen neemt niet toe, alleen het formaat. Een nieuwe unit voor bedrijfswagens moet bijdragen aan een veiliger verkeersituatie op het terrein. Ruiters en amazones en hun paarden en pony's worden dan gescheiden van het autoverkeer.

In de commissie werden wel vraagtekens gesteld waarom de vaststelling van het plan zo lang op zich heeft laten wachten. Volgens wethouder Jan van den Bosch is dit niet direct aan te geven maar is er veelvuldig overleg geweest omdat ook enkele illegale situaties om een oplossing vroegen. Ook heeft de planvorming een tijdje helemaal stilgelegen.

TONSELSE VELD Het verzoek is niet in het totale plan voor het gebied Tonselse Veld opgenomen omdat de aanvraag te laat binnen kwam. De wethouder gaat nog wel kijken of op één punt ook pony's in de planvoorschriften moeten worden opgenomen. Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) constateerde dat deze ontbreken waar wel gesproken wordt over paarden en zowel paarden als pony's op de manege aanwezig zijn.