• ANP Foto

Ermelose thuiskappers mogen blijven

ERMELO De gemeente Ermelo onderneemt geen stappen om het vestigingsbeleid voor kappers aan te passen. Brancheorganisatie ANKO had daarom gevraagd, omdat de brancheorganisatie vindt dat er teveel thuiskappers actief zijn binnen Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Het is de brancheorganisatie een doorn in het oog dat het uitoefenen van het kappersvak zich verplaatst van winkels en bedrijfspanden naar woonhuizen. Dit als gevolg van het wegvallen van drempels voor het opzetten van een kappersbedrijf. Zo is de verplichting een ondernemersdiploma en vakdiploma te hebben, vervallen. Ook vindt Harrie Jager van de ANO dat gemeenten de bestemmingsplanregels te veel oprekken door bedrijvigheid in woningen toe te staan naast de traditionele beroepen aan huis. Voor hem is een kapperszaak geen beroep aan huis.

VERDWIJNEN De huidige ontwikkelingen brengen voor Jager ongewenste ontwikkelingen met zich mee. Zo verdwijnen volgens hem de erkende leerbedrijven voor de opleiding van aspirant kappers. Bovendien worden kappers die zichtbaar opereren gecontroleerd op naleving van de regels en vindt bij overtreding handhavend optreden plaats. Volgens Jager worden kappers aan huis nauwelijks gecontroleerd en hebben zij daardoor lagere kosten. 

Van de drieënveertig bedrijven zijn er volgens Jager maar zeventien kappers in een winkelpand gevestigd. Van het resterende aantal werkt er naar zijn inzicht één zichtbaar ambulant, de rest vanuit huis. Hij vindt dat de huidige ontwikkelingen voldoende aanleiding moeten zijn voor het college van burgemeester en wethouders het huidige vrije vestigingsbeleid voor kappers te bevriezen.

WETHOUDER De raad kan zich in grote lijnen vinden in de visie van wethouder Leo van der Velden. Volgens hem heeft de raad als volksvertegenwoordiging nooit klachten of problemen rond kappers op haar bordje gekregen. In Ermelo zijn vijftig bekende kapperszaken geregistreerd. In het centrum van Ermelo zijn tien kapperszaken gevestigd. Een hoger aantal gaat, zo vindt Van der Velden, ten koste van de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum.

Indien er plotseling meerdere kapperszaken vertrekken uit het centrum, kan altijd nog worden gekeken of maatregelen nodig zijn, zo vindt Van der Velden. Handhavend optreden tegen kappers aan huis blijft wat hem betreft een lastige zaak. ,,Want dan doet zich onmiddellijk de vraag voor of je je eigen kinderen mag knippen, of de buren die het niet zo breed hebben."

ILLIGALITEIT De SGP is bang dat het verbieden van thuiskappers er alleen maar toe leidt dat deze worden voortgezet in de illegaliteit. Andere partijen geven aan dat ze wel vinden dat het college de vinger aan de pols moeten houden. Als antwoord aan de ANO heeft het college aangegeven dat de branchebescherming via planologische regels geen taak is van de lokale overheid.