• Ad Kramer heeft véél meer ideeën voor de stad, zoals dit drijvende podium.

    Harry Schipper

Ex-stadsarchitect wil binnenstad nieuw leven inblazen

HARDERWIJK ,,Of ik boos ben? Nee, niet boos. Ik vind het alleen jammer. Waar kun jij echt zien dat Harderwijk een historische vestingstad is? En dat het een Hanzestad is?"

Harry Schipper

Ad Kramer is er op 83-jarige leeftijd nog niet klaar mee. 27 Jaar lang was hij de stadsarchitect van Harderwijk. Tussen 1967 en zijn pensionering in 1994 was het zijn missie het huidige Harderwijk te verbinden met haar verleden. Dat is 'm op flink wat punten gelukt. Zo zorgde hij er als directeur van NV Stadsherstel Harderwijk voor dat tientallen onbewoonbare en verpauperde panden – vaak eeuwenoud - in de binnenstad tot begerenswaardige woonhuizen werden gerestaureerd .

HANZEBAKEN Zo kreeg onder andere de Vischmarkt weer haar historische aanzien terug. De renovatie van het Middeleeuwse pand op de hoek van Markt en Bruggestraat was een van de laatste projecten. Het laatste geld uit de organisatiekas ging naar de foeilelijke stalen bak bij de Vischafslag, waarmee botters en andere boten in- en uit het water gehesen kunnen worden.

Kort daarvoor gaf NV Stadsherstel de stad ook nog een kunstwerk cadeau, van de beroemde kunstenares Marte Röling. Zij ontwierp het Hanzebaken, dat nu op een hoge roestige paal pronkt op het puntje van het Strandeiland. Een soort tastbare herinnering aan de NV Stadsherstel, die zich zó lang heeft ingezet voor het behoud van al die monumentale panden die zij van de slopershamer heeft gered. Kramer persoonlijk zocht hiervoor Röling aan om haar te vragen een werk te maken dat de verbinding kon symboliseren tussen verleden, heden en toekomst van de stad Harderwijk.

STADSPOMP Dat de NV Stadsherstel daarna werd opgeheven, deed Ad Kramer pijn. ,,Ja, toen en nu nog. Waarom? Er was – en is – nog zoveel te doen. Simpele dingen: vroeger stond op een oude plattegrond – van Blaeu (1571-1638), red. – een pomp op de Smeepoortenbrink. Op de Markt stond er ook een, die uit het zicht is verplaatst. Jammer toch?"

Volgens Kramer verdwijnt langzaam maar zeker de 'oude' sfeer uit de binnenstad. ,,Zó jammer. Ik pleit voor het behoud van de schoonheid van vestigingssteden als Harderwijk. Zou het niet mooi zijn als Harderwijk daarin een voortrekkersrol neemt, bijvoorbeeld samen met de Bond Heemschut en de provincie? Door net als de NV Stadsherstel vroeger deed met oude panden, ons nu in te zetten voor het 'winkelgebeuren' in de binnenstad. Maak het verleden weer tastbaar."

BONBONS MAKEN ,,Hoe? Koop leegstaande winkelpanden. Verhuur ze aan mensen die er bijvoorbeeld een oud ambacht in willen uitoefenen."

,,Het zou van visie getuigen als Harderwijk het voortouw neemt. Een gemeente die haar inwoners ervan weet te overtuigen van de noodzakelijkheid mee te werken aan het behoud en de schoonheid van hun eigen vestingstad. Ja, een soort NV Stadsherstel 2.0. Zelf kan ik dat niet meer. Ik ben 83 jaar. Nee, de gemeenteraad moet dit oppakken.''