• Henk Merjenburgh

Extra geld nodig voor bodemsanering Waterfront

HARDERWIJK Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om een aanvullend krediet van 2.125.000 euro beschikbaar te stellen. Dit in verband met de uitvoering van de grootschalige bodemsanering op het oude industrieterrein Haven, dat onderdeel is van het project Waterfront. Het oude industriegebied Haven verandert de komende jaren in een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Om een schoon en veilig leef- en woonklimaat te kunnen realiseren, is bodemsanering noodzakelijk. In 2013 heeft de gemeenteraad op basis van het saneringsplan een krediet van 13.750.000 euro beschikbaar gesteld.

Door de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden een aantal aanvullende maatregelen genomen, waaronder een gewijzigde werkmethode van de Beaudredge-sanering. Daarom vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad een aanvullend krediet van 2.125.000 euro beschikbaar te stellen voor het afronden van de saneringswerkzaamheden. Naar verwachting worden de grootschalige saneringswerkzaamheden voor het

najaar afgerond.

Op basis van de raming van de meerkosten mag ervan worden uitgegaan dat de desbetreffende post onvoorzien ad 600.000 euro hiervoor kan worden ingezet. De netto-kosten van de aanvullende uitgaven, die kunnen toegerekend aan de bodemsaneringswerkzaamheden, bedragen dus 1.525.000 euro. Dit is reeds in de grondexploitatie Waterfront verwerkt. Onder aan de streep zorgt dit voor een toename van 55.000 euro op de grondexploitatie Waterfront en blijven de financiële gevolgen beperkt.