Fietsen in en rond Ermelo moet aantrekkelijker worden

ERMELO Om te komen tot een beter fietsknopenpuntennetwerk gaat de gemeente Ermelo eenmalig maximaal negenduizend euro investeren. Daarnaast stijgen de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van vier- naar zevenduizend euro, zo geeft wethouder Esther Heutink aan.

Wijnand Kooijmans

,,Op dit moment ontbreken, ook op Ermelo 's grondgebied nog stukken fietspad in het netwerk. In 2017 moet daarin verbetering worden aangebracht. Ons streven is tevens het netwerk beter te laten aansluiten op toeristische voorzieningen en horecabedrijven. Ook willen wij op de route meer toeristische informatie verstrekken aan de gebruikers."

CENTRA In het verleden was het netwerk ondergebracht bij het Veluws Bureau van Toerisme. Na het faillissement van deze organisatie is het beheer ondergebracht bij de gemeenten Ermelo en Apeldoorn. Met de achttien andere gemeenten is een overeenkomst gesloten om het netwerk verder te optimaliseren. Doel is routes ook meer door stads- en dorpscentra te laten lopen. Wethouder Heutink: ,,Het feit dat de routes de centra meden werd toch als een gemis ervaren. Als Ermelo hebben wij dat in 2014 deels opgelost door het toevoegen van een route tussen het NS-station en het Weitje."

AANPASSINGEN In Ermelo is over de aanpassingen overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de VVV en de fietsersbond. Uitkomst is dat er onder meer een nieuwe route wordt toegevoegd via het Tonselse Veld naar Harderwijk. Speuld en Uddel worden met elkaar verbonden via een nieuwe route door het Speulderveld. Voor beide routes wordt overigens gebruik gemaakt van bestaande fietspaden. Waar nodig staat voor enkele fietspaden onderhoud gepland. Daarnaast wordt op een aantal plaatsen de verkeersveiligheid verbeterd of worden onduidelijkheden in de route weggenomen. Onder meer wordt de bewegwijzering in de omgeving van de schaapskooi aan de Postweg verbeterd.

APP Wethouder Esther Heutink geeft aan dat er tevens een app komt en een nieuwe routekaart. ,,In de tegenwoordige tijd moet alle gewenste informatie ook digitaal zijn te verkrijgen." Het totale netwerk groeit door de aanpassingen van 1.750 naar 2.300 kilometer. Gehoopt wordt dat de kosten uiteindelijk lager uitvallen door subsidie van de provincie Gelderland.

Door Gedeputeerde Staten van Gelderland moet hierover echter nog een besluit worden genomen. Inzet is dat de provincie uiteindelijk vijftig procent van de totale kosten voor rekening neemt. Ook andere gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de benodigde verbeteringen aan het fietsknopenpuntennetwerk.