• import

'Geen bewijs voor ronselen patiënten door St Jansdal'

HARDERWIJK De kortgedingrechter in Zutphen wees dinsdag de eis van een kliniek af dat ziekenhuis St. Jansdal moet stoppen om cliënten van de kliniek te benaderen en over te halen om over te stappen naar St. Jansdal. Volgens de rechter kan dat bewijs daarvoor niet in kort geding worden geleverd. Ook de eis voor een rectificatie op de site van St. Jansdal heeft de kortgedingrechter afgewezen. 

Tussen de Beekmanklinieken, de curatoren in het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen en ziekenhuis St. Jansdal is een conflict ontstaan over de afgifte van de medische gegevens van de patiënten van de kliniek. De kliniek maakte gebruik van een ruimte van MC IJsselmeerziekenhuizen voordat dit ziekenhuis failliet ging. De curatoren hebben de patiënten van IJsselmeerziekenhuizen overgedragen aan St. Jansdal. Dit ziekenhuis kreeg vervolgens de beschikking over de elektronische dossiers van de patiënten van de kliniek. De kliniek eiste in kort geding dat de dossiers van haar patiënten aan haar moesten worden afgegeven. Een half uur voor de zitting zegden de curatoren toe dat zij dat zouden doen.

STOPPEN MET RONSELEN In het kort geding ging het vervolgens alleen nog om de eis van de kliniek dat St. Jansdal moest ophouden met het benaderen van haar patiënten om deze over te halen om de overstap naar St. Jansdal te maken. Daarnaast wilde zij een rectificatie geplaatst zien op de site van St. Jansdal. St. Jansdal eiste op haar beurt rectificatie van onrechtmatige uitlatingen door de kliniek. Volgens St. Jansdal zou de kliniek deze uitlatingen in de media hebben gedaan.

De kortgedingrechter wijst beide eisen van de kliniek af. Volgens de rechter legt St. Jansdal uitvoerig uit waarom en op welke wijze zij de 18.000 patiënten - die na de doorstart van de bedrijfsvoering van MC IJsselmeerziekenhuizen onder haar verantwoordelijkheid vielen - heeft benaderd. Dat St. Jansdal (ook) patiënten van de kliniek benaderde staat wel vast. Maar de stelling dat St Jansdal probeerde die patiënten over te halen om weg te gaan bij de kliniek en over te stappen naar St Jansdal is in dit kort geding niet genoeg vast komen te staan. In kort geding kan dat bewijs niet geleverd worden. 

TEGENEIS AFGEWEZEN De tegeneis van St. Jansdal tot rectificatie is afgewezen. Volgens de kortgedingrechter zijn de uitlatingen van de kliniek in de media niet onrechtmatig.