• VVV Ermelo

Geen extra braderie in Ermelo

ERMELO Er mag maandag 27 augustus geen extra braderie in het centrum van Ermelo worden gehouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de hiervoor aangevraagde vergunning geweigerd.

Wijnand Kooijmans

Dat heeft, zo zegt burgemeester André Baars, te maken met het evenementenbeleid dat in de maak is. Zolang dat niet is vastgesteld wordt geen vergunning verleend voor nieuwe evenementen. Om dezelfde reden is de vergunning geweigerd voor een tentfeest op 't Weitje.

GELUIDSOVERLAST Het wachten is op het nieuwe evenementenbeleid. Baars hoopt dat de vaststelling hiervan kan plaatsvinden in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. In het nieuwe beleid worden onder meer grenzen aan het geluid opgenomen. De braderie is één van de evenementen waarover nogal wat klachten binnen komen bij de gemeente als het gaat om geluidsoverlast.

DUIDELIJKHEID Met het besluit de vergunning te weigeren wil het college duidelijkheid scheppen naar de organisatoren toe. De vaststelling van het beleid is wellicht nog voor men de aangevraagde braderie wil houden. Maar de tijd tussen het besluit en de datum van 27 augustus is, zo vindt Baars, tekort om de extra braderie dan alsnog te organiseren.

IJSBAAN Anders ligt het ten aanzien van de plannen voor een ijsbaan op 't Weitje. Volgens Baars is dat op een tijdstip dat ver genoeg ligt na een besluit over het nieuwe evenementenbeleid.