• Henk Merjenburgh

Geen intercity-stop in Harderwijk

HARDERWIJK De kans is zeer klein dat in de toekomst intercity's in Harderwijk zullen stoppen. Zowel NS als het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vinden de voordelen van een extra stop van intercitytreinen voor mensen die in Harderwijk in- en uitstappen niet opwegen tegen het reistijdverlies van doorgaande reizigers. Bovendien zorgt een extra intercitystop voor planningsproblemen met aansluitingen in Utrecht, Amersfoort en Zwolle.

Harry Schipper

Daarbovenop komt dat er in de landelijke politiek en bij NS nog altijd draagvlak ontbreekt voor een intercitystop in Harderwijk. Dat stelt adviesbureau Royal HaskoningDHV, dat in opdracht van de provincies Utrecht en Gelderland onderzoek heeft uitgevoerd naar oplossingen om het openbaar vervoer tussen Utrecht, Amersfoort en Harderwijk te verbeteren.

HUTJEMUTJE Beide provincies vinden dat de bereikbaarheid van het OV in de regio Utrecht vanuit het oosten achterblijft en dat de capaciteit in de sprinters in de ochtendspits van Harderwijk naar Utrecht 'onder druk staat'. Hoewel de maximale capaciteit pas ergens tussen 2020 en 2030 wordt verwacht, kunnen treinreizigers nu al amper een zitplaats bemachtigen en staan ze vooral in de ochtendspits vaak hutjemutje op elkaar gedrukt in de gangpaden en halletjes.

Door de vele stops onderweg is het niet alleen een gedrang van jewelste; ook de reistijd duurt veel langer. Tot overmaat van ramp rijden de sprinters slechts tweemaal per uur, waardoor reizigers lang moeten wachten. Dat maakt het voor veel forenzen interessanter om met de auto naar hun werk te gaan, wat weer leidt tot meer en langere files op de A28. Reden voor Harderwijk om samen met buurgemeenten te pleiten voor een intercitystop. Maar dat feestje lijkt met dit advies aan de provincies nu dus niet door te gaan.

EXTRA SPRINTERS Veel kansrijker is de oplossing waarbij Harderwijk een keervoorziening in de vorm van een passeerspoor krijgt, waardoor er extra sprinters kunnen rijden tussen Amersfoort en Harderwijk, die onderweg ook stoppen in Ermelo, Putten, Nijkerk, Vathorst en Schothorst. Bij de nieuwbouw van het station en de tunnel is met een derde spoor al rekening gehouden. Zo'n passeerspoor bij Harderwijk kost 15 tot 20 miljoen euro, berekende het adviesbureau. En voor perronverlengingen nog eens 12 tot 18 miljoen. Dat bedrag is nodig als de keervoorziening ook wordt gebruikt als uitloper van de bestaande intercityverbinding tussen Amersfoort Schothorst en Amsterdam. Er is ook gekeken naar extra treinen tussen Harderwijk en Amersfoort, die enkel stoppen in Nijkerk. Als de bestaande intercity vanuit Den Haag in plaats van Schothorst doorrijdt tot Harderwijk moeten de perrons in Harderwijk en Nijkerk langer gemaakt, wat 6 tot 9 miljoen extra kost. De provinciebestuurders in Utrecht en Arnhem moeten zich nog buigen over de adviezen en bereid zijn geld op tafel te leggen om ze daadwerkelijk uit te voeren. De gemeenten op de Noordwest Veluwe moeten dan ook met geld over de brug komen.