• Wijnand Kooijmans

Gemeente Ermelo wil meer nieuwe woningen bouwen

ERMELO Het aantal te bouwen woningen in Ermelo ligt op schema. Maar de sociale woningbouw en de bouw van woningen in de middel dure sector blijven achter bij wat het Ermelose college van burgemeester en wethouders wenselijk vinden. In de laatste sector is de laatste tijd zelfs geen enkele woning gebouwd.

Wijnand Kooijmans

Dat is de reden dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de invoering van de verordening sociale woningbouw. Hierdoor kunnen alle partijen die betrokken zijn bij woningbouw regels worden opgelegd ten aanzien van het aantal te bouwen woningen in de sociale sector.

 

WETGEVING De mogelijkheid van onder meer projectontwikkelaars sociale woningbouw af te dwingen in plannen is mogelijk geworden door gewijzigde wetgeving. Wethouder Jan van den Bosch: ,,Dat maakt dat wij als gemeente meer dwingend kunnen sturen. Het maakt het wel noodzakelijk dat de raad een verordening vaststelt. Hetgeen nu is gebeurd."

Als voorbeeld noemt Van den Bosch het plan De Driesprong. Hierin is de bouw van 24 woningen in de sociale sector opgenomen. ,,Wanneer de raad de verordening heeft vastgesteld kunnen wij waarborgen dat deze woningen er ook echt komen." Uit het recente verleden is bovendien bekend dat de gemeente Ermelo vindt dat het gewenst is dat woningcorporatie Uwoon meer sociale woningen bouwt.

 

BEHOEFTE De behoefte aan woningen in de middel dure sector is niet altijd even groot. Maar daar deze wel te bouwen kan de doorstroming vanuit sociale woningbouw worden versterkt. ,,De verordening is straks ook belangrijk als het gaat om woningbouw op het landgoed Veldwijk", zegt wethouder Van den Bosch.

 

VERWACHTING Dat Ermelo de bouw van sociale woningbouw wil afdwingen heeft onder meer te maken met de huidige kennis dat ook in de nabije toekomst anders niet het gewenste aantal sociale woningen wordt gebouwd. Dwingende afspraken kunnen worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Dat maakt dat de raad meer controle heeft.

 

Een plan dat wel voldoende sociale woningbouw in zich heeft is de bouw van veertien woningen in Speuld. Van den Bosch verwacht dat in september de gemeenteraad het bestemmingsplan hiervoor kan vaststellen. Tegen het plan was één bezwaar ingediend. Dat had vooral betrekking op de vraag of aan de milieunormen wordt voldaan. ,,Het antwoord daarop is ja'" geeft Van den Bosch aan.

 

SCHOOL De woningen worden gebouwd in dezelfde stijl als het Teunis Bouwmanhof in Garderen. Volgens wethouder Van den Bosch is de belangstelling voor de woningen, waaronder sociale woningbouw, groot. ,,Het plan kan bijdragen aan het in stand houden van het sociale leven in Speuld en het voortbestaan van de school", aldus de wethouder. ,,Ik ben blij dat in dit opzicht ook de provincie Gelderland meewerkt aan het plan en instemt met de geboden natuurcompensatie."