• Een deel van de bebouwing, zoals Pinel, verdwijnt.

    Wijnand Kooijmans

Gemeente voert gesprekken met gebruikers Dialoog

ERMELO Door de gemeente Ermelo worden gesprekken gevoerd met de huidige en potentiële gebruikers van De Dialoog. Dat moet er toe leiden dat in september een functioneel en ruimtelijk programma van eisen ligt. Compleet met de benodigde kosten en een exploitatiebegroting.

Wijnand Kooijmans

In de maanden september of oktober moet dan een besluit worden genomen over de vorm van aanbesteden en het benodigde budget. Planning is dat na afronding van de recent aanbestede renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis gestart kan worden met de verbouwing/nieuwbouw van De Nieuwe Dialoog.

GESLOOPT In de plannen die nu worden besproken is de sloop opgenomen van de panden van Pinel, Plaza, Stationsstraat 118 en vijf zalen van de huidige De Dialoog. Het resterende deel van de Dialoog blijft overeind en wordt opgeknapt en verduurzaamd. Bovenop de bestaande bouw wordt een verdieping extra gerealiseerd die in directe verbinding komt te staan met het vergadercentrum van het gemeentehuis op de eerste verdieping. Berekend is dat met het plan ruim zeven miljoen euro is gemoeid. Door de directe verbinding tussen het gemeentehuis en De Nieuwe Dialoog kunnen de vergaderruimten van het gemeentehuis straks ook worden ingezet voor activiteiten die niet rechtstreeks door de gemeente worden gehouden. Voor de ruimte die vrij komt door de afbraak van panden wordt een apart plan opgesteld. Gedacht wordt vooral aan woningbouw. De renovatie en verduurzaming van het huidige gemeentehuis wordt uitgevoerd door Bam Bouw en Techniek uit Apeldoorn voor het bouwkundig deel en WSI techniek uit Groenlo voor het installatietechnische deel. Beide bedrijven gaan de komende tijd in overleg met de gemeente de verbouwing voorbereiden en op zoek gaan naar leveranciers en onderaannemers. De aanbesteding heeft in Europees verband plaatsgevonden. Tijdens de renovatie en verduurzaming worden de kosten niet openbaar gemaakt. Dit omdat de gemeente hierdoor schade kan ondervinden in verband met nog lopende en resterende aanbestedingen en inkopen. Wel is bekend dat voor de verbouwing van het gemeentehuis in totaal een bedrag van 9.131.000 euro beschikbaar is.

KEUZE De keuze voor de twee betrokken ondernemingen is gemaakt, omdat zij als beste uit de bus kwamen. Hierbij is gekeken naar een plan van aanpak, vermindering van C02 uitstoot en de prijs. De gunning is definitief; de contracten zijn door burgemeester André Baars ondertekend.

Buiten het nu aanbestede werk is er nog twintig procent aan werkzaamheden die niet onder de Europese aanbesteding vallen. Hiervoor zijn offertes aangevraagd waarbij de gemeente, zoals gebruikelijk, zowel lokale en regionale bedrijven alsook bedrijven van daarbuiten benadert. Dit geeft lokale en regionale ondernemers gelijkwaardige kansen om het werk gegund te krijgen. Voorbeeld is de eerdere opdracht aan Van Panhuis voor de vervanging van de kozijnen.