• Gemeente Harderwijk

Gemeente wil toegankelijke openbare ruimten voor iedereen

HARDERWIJK Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week de nota toegankelijkheid vastgesteld. In de nota staat beschreven hoe de gemeente de openbare ruimte wil ontwerpen en invullen.

De gemeente streeft naar een goede en toegankelijke openbare ruimte voor iedereen. Dit geldt voor buitenruime maar ook voor openbare gebouwen. Denk hierbij aan drempelvrije entrees en om goede en toegankelijke voorzieningen voor iedereen. 

Bij elke (her-)inrichting van de openbare buitenruimte wil de gemeente dan ook structureel rekening houden met mensen met een functiebeperking.