• Donkersgoed Multimedia

Gemeente wil verdwenen stadsmuur herkenbaar maken

HARDERWIJK Het college van burgemeester en wethouders wil verdwenen delen van de stadsmuren in de bestrating herkenbaar maken. Hierbij wordt ook gedacht aan de Havendam.

Voor het herkenbaar maken van het verdwenen deel in de binnenstad wordt gebruik gemaakt van nieuwe, duurzame en creatieve oplossingen. Aanleiding is de motie van de raadsfractie van D66 die in 2018 door de raad is vastgesteld.

HISTORIE Het zichtbaar maken van de loop van de voormalige stadsmuur verduidelijkt de historie van Harderwijk als vestingstad, volgens de gemeente. ,,Deze oplossing past bovendien bij onze archeologische doelstelling. Wij willen de historie meer zichtbaar maken", aldus wethouder Jeroen de Jong. ,,Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor de inwoners en de toeristen."

GLAZEN BAKSTENEN De loop van de stadmuren wordt herkenbaar gemaakt met doorzichtige bakstenen. Deze stenen kunnen als bestrating en als ruimtelijke objecten worden toegepast. ,,De glazen bakstenen kunnen ook op verschillenden manieren verlicht worden voor een mooi effect in het donker. Hiervoor wordt energiezuinige LED-verlichting toegepast. De productie van de bakstenen wordt daarnaast bij voorkeur gedaan door regionale bedrijven."

UITVOERING Vertegenwoordigers van het Stadsmuseum, regioarcheoloog, Herderewich, Centrummanager en Heerlijk Harderwijk hebben meegedacht bij het opstellen van het plan. Zij worden volgens de gemeente ook bij de verdere uitvoering betrokken.