• Een voorbeeld van een tiny house.

    Edith Hazelzet

Gemeente zoekt toekomstig Tiny House bewoners

HARDERWIJK Het college wil een onderzoek starten naar de mogelijkheden voor Tiny Houses in Harderwijk. Hiervoor wil het college in gesprek komen met geïnteresseerde inwoners die in een Tiny House willen wonen.

In dit haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar mogelijke locatie, behoeftes, regelgeving en risico's. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om een pilot te starten.

Een Tiny House, is gebouwd vanuit de bewuste behoefte om een eenvoudiger en duurzamer leven te leiden met een kleinere ecologische voetafdruk, samen met gelijkgestemden. Het is een, al dan niet mobiele, woning, kleiner dan 50 vierkante meter. Het moet een primaire volwaardige permanente woning zijn.

In het onderzoek is de hulp van geïnteresseerd zeer welkom. Belangstellenden kunnen meepraten en denken over Tiny Houses in Harderwijk. Geïnteresseerde en initiatieven voor Tiny Houses kunnen zich melden bij de adviseur Tom Meuwissen via t.meuwissen@harderwijk.nl.

Als op basis van het onderzoek een pilot wordt gestart, komt er extra nadruk te liggen op de duurzame en sociale aspecten van Tiny Houses.

De raad wordt december dit jaar geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de vraag naar Tiny Houses wordt er een voorstel gedaan over het al dan niet opstarten van een pilot.