• Lex van Lieshout

Gemeenteraad van Harderwijk mag een wens doen

HARDERWIJK De woonlasten in Harderwijk en Hierden stijgen volgend jaar gemiddeld 1,8 procent en blijft daarmee onder de prijsindex van 2,4 procent. Tegelijk krijgt de gemeenteraad in 2019 meer ruimte om - meer dan vroeger - haar eigen wensen (en dus die van inwoners) te realiseren.

Harry Schipper

Dat – en nog veel meer – staat in de nieuwe gemeentelijke (thema)begroting 2019-2022. Jeroen de Jong presenteerde afgelopen week het lijvige boekwerkje van meer dan 100 bladzijden. Hij zet zich als wethouder van financiën al vijf jaar in om Harderwijk als gemeente 'gezond' te houden. ,,Maar dat betekent niet dat we alles kunnen doen wat we willen. Het is en blijft een uitdaging om met de beschikbare middelen onze ambities te realiseren", aldus De Jong Een begroting is altijd interessant, omdat daarin staat wat de gemeente van plan is voor haar inwoners te doen. En wat het ze gaat kosten.

Wat dat laatste betreft: goed nieuws. De lasten stijgen nauwelijks: gemiddeld kost een koophuis in Harderwijk volgend jaar 238.000 euro. De gemeentelijke lasten voor zo'n huis gaan volgend jaar 1,8 procent omhoog. Omgerekend is dat 12 euro. ,,Dat is dus een euro per maand", rekent De Jong ons snel voor.

De wethouder en zijn geld-ambtenaren hebben zoveel mogelijk wensen van de raad al verwerkt in de nieuwe begroting. Express hielden ze aan het eind nog een lijst met wensen over. Door tegelijk wat geld, alles bij elkaar ruim een half miljoen euro, over te houden, kan de raad straks bepalen waar gauw geld naartoe gaat en wat nog wel even kan wachten. ,,We hopen op een goede discussie over alle punten die niet zijn gehonoreerd", zegt De Jong.

Die discussie barst los op 1 november tijdens de vergadering waarin de raad de themabegroting behandelt. Tot die tijd hebben de politieke partijen nog even de tijd om amendementen op te stellen waarmee ze de begroting dus op kleine onderdelen aangepast willen hebben. Op dat lijstje staan zaken als het verhogen van het 'Hanzebudget'. In totaal is een bedrag van 50 mille nodig om Harderwijk als Hanzestad beter te promoten.

Een onderzoek naar dorps en landelijk bouwen kost 35 mille, een wandelknooppuntennetwerk maken (kost 45 mille), de aanleg van padelbanen bij tennisvereniging De Strokel (kosten: 40.502 euro). Misschien wil de raad het geld liever uitgeven aan nieuwe kleedkamers voor VVOG, maar met 250.000 euro kosten is dan wel meteen de helft van het totale budget op.

Het geld kan ook worden ingezet om een archeologiefonds op te zetten. Of om uit te geven aan het bestrijden van exotisch onkruid als Chinese duizendknoop. Nu al weten we dat hiervoor jaarlijks 40 mille uitgetrokken zou moeten worden.