• Paviljoen Harderwijk

Gesprek met omwonenden over Paviljoen Harderwijk

HARDERWIJK De initiatiefnemers van het beoogde Paviljoen Harderwijk op de hoek van de Havendam en Strandboulevard-Oost hebben opnieuw contact gezocht met de omwonenden, van wie sommigen bezwaar maken tegen de bouw. Maandag hebben de initiatiefnemers na de presentatie van het aangepaste ontwerp van het pand aan de wethouder en de projectleider van Waterfront, hun plannen toegelicht aan de fractievoorzitters in de raad en daarna aan buurtbewoners.

Het plan voor het paviljoen, en uiteindelijk voor Grand Café de Liefde, werd vorig jaar uit vier ontwerpen gekozen door VOF Waterfront en voldoet volgens initiatiefnemers Gert Breman en Wouter Timmers aan de bepalingen van het bestemmingsplan. Maar in de vergadering van de Commissie Ruimte van donderdag 28 juni uitten enkele omwonenden van de Havendam hun zorgen over de voorgenomen bouw van het Paviljoen Harderwijk.

ZORGEN ,,Het paviljoen wordt echt onderscheidend, conform het beeldkwaliteitplan" vertelt Wouter Timmers. ,,Het is een kleinschalig open gebouw met veel glas en hout; met zijn frisse uitstraling geeft het de locatie beslist aanzien. Een fraaie aanwinst voor de Harderwijkse skyline. De buurtbewoners laten de plek het liefst open en dat begrijp ik helemaal, maar dat is geen reële optie. Dit markante gebouw voegt naar onze mening veel kwaliteit toe aan deze plek."

CAFÉ ,,Daar komt bij dat het pand een mooie functie krijgt in de buurt", vult Gert Breman aan. ,,De exploitatie komt in handen van Grand Café de Liefde. Een club die verbinden als lijfspreuk heeft. Een aanwinst voor Harderwijk, maar zeker ook voor de buurt."

GESPREK Timmers en Breman zeggen zich geen zorgen te maken over de vergunningprocedure, omdat het beoogde pand volgens hen binnen de bepalingen van het bestemmingsplan valt. Toch willen ze graag het gesprek aangaan met de bezorgde buurtbewoners. ,,Het zou mooi zijn als we de bezwaren en de ongerustheid kunnen wegnemen. Hoe leuk is het om te werken aan een project waarover uiteindelijk iedereen positief is?"