• Roos Koole

Gezamenlijke aanpak tegen overlast dak- en thuislozen Friesegrachtpark

HARDERWIJK Dak- en thuislozenopvang Stichting Ontmoeting pakt samen met de gemeente, politie en welzijnsorganisatie ZorgDat de overlast aan in het Friesegrachtpark.

Mieneke Braakman

De meldingen van omwonenden zijn sinds vorig jaar toegenomen. Toen heeft de gemeente het bankje waarop de groep altijd zat - bij de volkstuintjes- verplaatst richting Friesegracht. Precies bij achtertuinen van bewoners van de Frisialaan. Hier zoeken dak- en thuislozen elkaar op voor steun en gezelligheid.

Omwonenden ervaren hiervan overlast zoals dronkenschap, geluidsoverlast, vechtpartijen, naschreeuwen, urineren tegen schuttingen en soms slapen in het park. Een veel gehoorde oplossing uit de buurt is om het bankje ook hier te verwijderen. Maar dat heeft volgens de betrokken organisaties geen zin, omdat dak- en thuislozen altijd weer een nieuwe plek zullen vinden en zo de overlast wordt verplaatst.

Er zijn nu wel afspraken gemaakt met een deel van de overlastgevende groep en bewoners. Honden moeten zijn aangelijnd (dat geldt voor iedere parkbezoeker), plassen en poepen mag alleen waar dat is toegestaan. Probleem hierbij is wel, dat er nergens in de buurt toiletten zijn. Ook spreken dak- en thuislozen elkaar aan als er sprake is van overlast. Als het uit de hand loopt, kunnen bewoners maar ook goedwillende dak- en thuislozen een sms sturen naar de Ontmoeting en ZorgDat, waarna onmiddellijk actie wordt ondernomen. Deze proef geldt tot 11 december.