• Koen Suyk

GGD: 'Velen ondervinden geurhinder van open haard'

ERMELO/HARDERWIJK Twintig procent van de inwoners op de Noord-Veluwe ondervindt geurhinder van een open haard. Dit vereist volgens de GGD Noord- en Oost Gelderland actie door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe geurhinder kan worden verminderd.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt de gezondheidsregio naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek naar de gezonde leefomgeving. Het gaat volgens hen om een relatief grote groep die hinder ondervindt van het stoken van de open haard.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een deel van de inwoners van de gemeenten op de Noord-Veluwe veel last heeft van zomerwarmte in de woning. Vooral voor ouderen en kinderen kan dit gezondheidsproblemen opleveren. Bij verdere opwarming van het klimaat is het, volgens de GGD, nodig aandacht te besteden aan oplossingen waardoor de temperatuur in huis kan worden geregeld. Het gaat gaan bijvoorbeeld om de aanleg van meer groen, de komst van waterpartijen of een ander ontwerp van nieuwbouwwoningen.

POSITIEF Uit het onderzoek blijkt dat over het algemeen de gezonde leefomgeving door inwoners van de Noord Veluwe als positief wordt ervaren. Van de mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek geeft het grootste deel aan dichtbij groen te wonen. Ook worden er weinig barrières ervaren bij het bezoeken van groen of een voorziening in de buurt. Belemmerde factoren zijn vervuiling en afstand.

Door de deelnemers wordt een positieve relatie ervaren van een goede gezondheid en het bezoeken van het groen. Door de GGD wordt aangegeven dat het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van openbaar groen op korte afstand zeer zinvol is.

HITTESTRESS In een stedelijke omgeving wordt meer hittestress ervaren dan op het platteland. Ook is in een stedelijke omgeving minder uitzicht op groen. Volgens de GGD dient met deze factoren rekening te worden gehouden bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken.

De meeste geurhinder wordt veroorzaakt door open haarden, allesbranders en houtkachels. De meeste hinder wordt ondervonden in de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Hattem. Hier ligt het percentage klagers boven de twintig procent. In de gemeenten Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe geeft tussen de zestien en twintig procent van de inwoners aan overlast te ondervinden. Alleen in Heerde ligt het percentage beneden de vijftien procent.

LUCHTWEGEN De hinder wordt vooral ervaren in de vorm van klachten aan de luchtwegen. Daarnaast heeft de geurhinder bij negen procent van de ondervraagden invloed op hun stemming. Meer dan een derde van de deelnemers die hinder ondervinden is bezorgd over de gezondheid. Vijf procent geeft aan door de geurhinder minder buiten te komen, drie procent heeft te maken met slaapproblemen.

Uit het onderzoek blijkt dat agrarische bedrijven bij maar zeven procent van de deelnemers aan het onderzoek geurhinder veroorzaken. Geurhinder wordt verder ervaren van industriële bedrijven of bakkerijen.

De GGD geeft wel aan dat het onderzoek wellicht niet honderd procent objectief is. Het zijn vooral ouderen die hebben deelgenomen en hoger opgeleiden.