• Barry Wensink/BDUmedia

Goedkope flatjes in Waterfront

HARDERWIJK Er moeten extra bouwlagen op de flatgebouwen die langs de N302 in het Waterfront worden gebouwd. Daarin moeten zoveel mogelijk 'goedkope' koopwoninkjes komen, die hooguit twee ton kosten.
De Harderwijkse gemeenteraad wil dat. De raad gaf donderdag groen licht voor de plannen van het derde en laatste deel van het Waterfront: De Kades met een industriële look en De Stadswerven, dat qua look & feel meer aansluit op de historische binnenstad. In totaal komen in het gebied tussen Visserrshaven en N302 zo'n 724 woningen.

Harry Schipper

Deze week werd het begin gemaakt met het bouwrijp maken. Eerst de sloop van de oude viszaak van Dries. Daarna worden er een nieuwe bevaarbare gracht uitgegraven en worden watergangen uitgebaggerd, waar je straks met je bootje doorheen kunt varen en waar ook historische schepen mogen afmeren en overwinteren. In 2021 begint de daadwerkelijke bouw van de gasloze, energie- neutrale en circulaire oftewel duurzame woningen en flats, die energie krijgen van een innovatief energiesysteem en waar door meer biodiversiteit meer vlinders en bijen vliegen dan waar dan ook in Harderwijk.

Maar de raad was nog niet tevreden met de toezegging van B en W om honderd koopwoningen om te zetten naar vrije sector huurwoningen met een huur tot 850 euro in de maand. De PvdA diende samen met Gemeentebelang en – een afwezig – Groen Links een amendement in om minimaal 150 koop- en huurwoningen extra te bouwen, met een koopprijs tot 200.000 euro of een maandhuur van maximaal 720 euro. Waterfrontwethouder Christianne van der Wal ontraadde dat, omdat het hele Waterfrontplan de gemeente al tientallen miljoenen meer heeft gekost dan tevoren bedacht en het nu nóg meer zou gaan kosten. Vier miljoen, schatte PvdA-raadslid Laurens de Kleine zelf. Hij kreeg echter van de andere partijen geen steun. "59 Procent van de sociale huurwoningen waaraan Harderwijk behoefte heeft, is momenteel al in aanbouw. En maar nul procent goedkope koopwoningen", wist Marcel Heldoorn (ChristenUnie).

Zijn partij en uiteindelijk ook alle andere partijen steunden wel unaniem het amendement van Harderwijk Anders om de flats langs de N302 op te hogen van zestien naar dertig meter en de extra etages te benutten om er zoveel mogelijk kleine goedkope woninkjes in te bouwen. De wethouder wil dat wel. Maar ze waarschuwde dat er een wettelijk maximum zit aan het aantal woningen dat met een hogere geluidsbelasting - het verkeerslawaai van de N302 – mag worden geconfronteerd. Ze ziet ook niet waar in het al kant-en-klare Waterfront-plan extra parkeerplaatsen kunnen komen. "Er moeten alternatieve oplossingen worden gezocht. Dat kost extra tijd. Dat zou betekenen dat de start van de aanbesteding uitgesteld moet worden naar de tweede helft van 2019. Dat is écht ongewenst", aldus de wethouder.

Ze wees naar de projectontwikkelaars die al staan te trappelen en dringen om in te schrijven op het plan. B en W gaan daarom door met deel 1 van aanbesteding en zoekt ondertussen uit hoeveel kleine woningen er extra bij kunnen en wat dat kost. De raad moet namelijk beslissen waar dat extra geld vandaan moet komen.