• Het bosje aan de Van Strijlandweg in Ermelo blijft in zijn geheel behouden.

    Wijnand Kooijmans

Groen licht voor nieuwbouwplan De Driesprong

ERMELO Het heeft enige jaren geduurd, maar de woningbouw in het gebied De Driesprong kan van start. Door de gemeenteraad is het bestemmingsplan aangenomen waardoor in het gebied maximaal 73 woningen kunnen worden gebouwd.

Wijnand Kooijmans

 

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de woningbouw door alle partijen wordt toegejuicht. Maar een aantal partijen vindt dat er toch te weinig groen wordt gespaard. Een amendement van BurgerBelangen Ermelo en SGP om meer bomen te behouden kreeg echter alleen de steun van Progressief Ermelo. Het werd daarmee met acht tegen elf stemmen verworpen.

 

ONTRADEN Het amendement was ook ontraden door wethouder Jan van den Bosch. Volgens hem heeft het college van burgemeester en wethouders er alles aan gedaan om zo veel mogelijk groen te sparen. Dat houdt onder meer in dat het bosje aan de Van Strijdlandweg behouden blijft. Bij aanname van het amendement kan, zo zegt de wethouder, er een woning minder worden gebouwd en ontstaat ook een vreemde hoek binnen het plangebied.

 

Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) is tevreden dat wordt voldoen aan de wens van de raad dat een derde deel van de woningbouw bestaat uit sociale huurwoningen. Maar de goedkope koopwoningen zijn helemaal niet vertegenwoordigd waardoor de totale tendens toch doorslaat naar de bouw van dure woningen Hij wil, samen met de andere partijen, in overleg gaan hoe de uitvoering van het woningbouwprogramma in de toekomst kan worden gegarandeerd.

 

CO2 Ook Bea van 't Hul (Progressief Ermelo) is voor het behoud van zo veel mogelijk bomen. Zeker omdat het deels om oude bomen gaat. Bekend is, zo zegt zij, dat hoe ouder bomen zijn, hoe meer CO2 er wordt opgenomen door deze bomen. Ze vindt dat bij alle bouwplannen moet worden gekeken naar het behoud van zo veel mogelijk groen. Mede omdat Ermelo toch ieder jaar steeds iets minder groen wordt.

Het hardste kritiek kwam van Leo van der Velden (SGP). Hij vindt dat het huidige college van burgemeester en wethouders systematisch werkt aan het slopen van groen. Ruimtelijke ordening is meer dan het stapelen van stenen zo is zijn opvatting.

 

VERKEER Monique van den Broek (VVD) hield een pleidooi voor een goede ontsluiting van het gebied. Vooral de Telgterweg is een druk bereden weg, vooral ook als het gaat om vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein Kerkdennen. Ze wil weten hoe het college de verkeersveiligheid denkt te waarborgen.

Een deel van het gebied is nog in handen van de familie Oor. Onderhandelingen met hen hebben tot nu toe niet geleid tot het gewenste resultaat. Wethouder Van den Bosch kon echter wel aangeven dat hier op korte termijn meer nieuws over valt te verwachten en de raad dan daarvan op de hoogte wordt gesteld.

 

COMPLIMENTEN Complimenten waren er van Ruud van Eijle (ChristenUnie). Mede omdat het voor een gemeente als Ermelo niet gemakkelijk is het gewenste aantal woningen te bouwen omdat het gaat om veel inbreidingslocaties. Maar ook dat het plan tot stand is gebracht in goed overleg met de omwonenden.