• Wijnand Kooijmans

Groevenbeek wil extra sportzalen

ERMELO Christelijk College Groevenbeek kampt met een tekort aan sportzalen en wil toestemming voor het bouwen van een extra zaal. Al wordt gepleit voor de bouw van twee zalen omdat dan het huidige tekort pas echt is opgelost.

Wijnand Kooijmans

 

Het Ermelose college van burgemeester en wethouders wil daar op dit moment echter nog geen uitspraak over doen. Wethouder Laurens Klappe vindt dat dit pas later dit jaar kan wanneer een integrale afweging kan worden gemaakt als het gaat om de beschikbaarheid van alle sportaccommodaties binnen de gemeente Ermelo.

 

LESLOKALEN Tijdens de commissie samenleving en maatschappij blijkt dat alle raadsfracties staan achter het beschikbaar stellen van ruim 3,6 miljoen euro voor uitbreiding van het aantal leslokalen. Deels is deze uitbreiding al gerealiseerd, zij het op kosten van de scholengemeenschap zelf.

De gemeente ziet dit als een voorfinanciering en komt met geld over de brug nu de vereiste groei van het leerlingenaantal is bereikt dat de gemeente de kosten mag vergoeden.

 

PLEIDOOI Voorzitter Leo Duijguizen van de centrale directie van Groevenbeek hield een warm pleidooi voor meer sportzalen. Vier lokalen zijn destijds gefinancieerd door de gemeente, twee zijn er gebouwd op kosten van Groevenbeek zelf. De behoefte aan ruimte is dusdanig nijpend dat momenteel accommodatie wordt gehuurd van Dindoa en Triade. Maar deze zalen zijn niet ingericht voor bewegingslessen zoals deze in het onderwijs worden gegeven.

Christelijk College Groevenbeek start bovendien met een sportklas waardoor in principe acht sportzalen nodig zijn. Al erkent Duifhuizen dat het college met een zaal ook al is geholpen. Het moeten uitwijken naar andere zalen maakt dat de overige lessen in de knel komen gezien de reistijden welke moeten worden gemaakt,

DEPENDANCE Het verst gaat Jos van der Deure van de ChristenUnie. Hij vraagt zich af of Groevenbeek niet een dependance moet openen in Harderwijk voor de leerlingen uit Zeewolde, Elspeet en Harderwijk. Uit de cijfers blijkt dat uit deze drie plaatsen 719 leerlingen komen van de in totaal ruim 2.400 leerlingen van Groevenbeek. Overigens heeft de school al een dependance in Putten.

Wethouder Klappe is geen voorstander van een dependance, mede omdat Ermelo geld krijgt van het Rijk voor de aanwezigheid van een middelbare school. Duifhuizen wil de sportzalen eventueel realiseren op de weinig gebruikte velden van de voetbalclub DVS'33 zodat ook zij de zaal kunnen gebruiken wanneer er geen lessen zijn van de school. Binnen het  bestuur van DVS lijkt daarover verschil van mening te zijn. Klappe geeft aan binnenkort wel met beide partijen in gesprek te willen gaan.

Het lijkt dat de raad alleen beslist over de uitbreiding van de leslokalen. Alleen BurgerBelangen Ermelo wil een debat in de raad over de sportaccommodatie.