Groot onderhoud riolering Tweelingstad

HARDERWIJK In het kader van groot onderhoud start van aannemersbedrijf Dalfsen Infra uit Genemuiden op 29 februari met het opbreken van de Prins Mauritslaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Prins Frederik Hendriklaan. De Prins Frederik Hendriklaan zal tijdens deze werkzaamheden tijdelijk in twee richtingen berijdbaar zijn. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het Groot Onderhoud 2016.

De volgende wegen worden tijdens dit project voorzien van een nieuwe inrichting: Prins Mauritslaan, Graaf Ottolaan, Gelreweg, Boerhaavelaan, Irenelaan, Emmalaan, Beatrixlaan en Prins Frederik Hendriklaan. De werkzaamheden zullen (gefaseerd) tot en met november 2016 in uitvoering zijn. De wegen en voetpaden worden voorzien van nieuwe verhardingen en in een aantal straten zal gelijktijdig de riolering vervangen worden.

Om de overlast in de wijk binnen de perken te houden zullen de straten grotendeels na elkaar in uitvoering gaan. De bewoners worden vooraf door de aannemer geïnformeerd omtrent de werkzaamheden in hun straat. Het uitgewerkte plan is in te zien op de gemeentelijke website onder projecten (groot onderhoud / Tweelingstad). Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn

inmiddels de bomen gekapt en de struiken verwijderd. Dit is al uitgevoerd om de vogels tijdens het broedseizoen zo min mogelijk te verstoren.

WITTENHAGEN De uitvoering van werkzaamheden op het gedeelte De Wittenhagen en de Heinsiuslaan, die inmiddels al gestart zijn, zijn door weersomstandigheden op 11 maart 2016 gereed. De Heinsiuslaan geheel afgesloten voor verkeer en wel voor nooddiensten bereikbaar via de aanwezige funderingslaag. De Heinsiuslaan is via Thorbeckelaan of Cort van der Lindenlaan per voet bereikbaar (deze is ook bereikbaar ook voor minder validen), het aanwezige asfalt is opgebroken, de funderingslaag wordt zo lang mogelijk intact gelaten om de bereikbaarheid in geval van calamiteiten te waarborgen. Bewoners aan De Wittenhagen en de Heinsiuslaan kunnen tijdelijk parkeren aan de Thorbeckelaan. Via een brief zijn bewoners verzocht om de afvalbakken op een andere locatie aan te bieden (De Wittenhagen en aan de Thorbeckelaan).

Gedurende de periode van 24 februari tot en met 30 maart zijn de werkzaamheden gepland voor het gedeelte De Wittenhagen, Van Hall-laan en Fagellaan. De uitvoering is mede afhankelijk van weersomstandigheden. De Wittenhagen ter hoogte van het gedeelte tussen de Heinsiuslaan en Van Hall-laan, Fagellaan en Van Hall-laan wordt afgesloten. Deze zijn wel voor nooddiensten bereikbaar via de aanwezige funderingslaag.