• Lex van Lieshout

Harderwijk houdt goed huis

HARDERWIJK ,,Echt niet normaal, wat hier in Harderwijk allemaal gebeurt." Zo onderstreept wethouder Christianne van der Wal haar betoog dat, terwijl heel veel gemeenten 'tot op het bot moeten bezuinigen en snijden' om aan alle verplichtingen te voldoen, er op het laatste bankafschrift van 2018 van de gemeente nog 3,5 miljoen euro 'over' schiet. Van der Wal was erbij toen haar collega-wethouder Jeroen de Jong van de jaarcijfers over 2018 presenteerde en toelichtte. Cijfers vervat in - wat zo mooi heet - de 'Themarekening': het gemeentelijk huishoudboekje.

Daar gaat flink wat in om hoor: afgelopen jaar kwam er 167 miljoen euro binnen aan belastingen, leges, grondverkoop en bijdragen van de rijksoverheid. Datzelfde jaar gaf de gemeente dik 176 miljoen uit. Het grootste deel van het aanvankelijke miljoenenverlies waar de gemeente tegenaan keek, zit 'm volgens Van der Wal in de grondexploitatie. De opbrengst, óók de nog te verwachte grondopbrengst, van de bouwgrond in Drielanden, Lorentz en het Waterfront lijkt véél lager uit te vallen. Door de beslissing om in het Waterfront een extra watergang aan te laten leggen, kunnen daar geen woningen meer worden gebouwd. Dus 'mist' de gemeente inkomsten. Samen met extra bodemsaneringskosten en het besluit om er honderd huurwoningen extra te laten bouwen, kijkt de gemeente aan tegen zo'n 13 miljoen verlies. Gelukkig is er wel 'winst' gemaakt op de verkoop van grond in Drielanden en Lorentz: zo'n zeven miljoen, waardoor het uiteindelijke 'verlies' van de grondexploitatie uitkomt op een kleine zes miljoen euro.

Van der Wal wordt van zulke cijfers niet nerveus. ,,Er is zo meer kwaliteit in het Waterfront gebracht. Dat kost gewoon geld." De Jong betwijfelt zelfs of de uiteindelijke grondopbrengsten voor de gemeente lager uitvallen dan nu gedacht. ,,De aanbestedingen van Waterfront fase III moeten immers nog beginnen." De gemeente wil die aanbestedingen doen in zo'n zeven 'plukjes'; elke keer een stukje van het grotendeels braakliggende terrein tussen de molen en de N302. Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een herziening van het bestemmingsplan. Die herziening moet het mogelijk maken om een grote wens van de raad – de realisatie van goedkope woningen (onder de twee ton) in datzelfde Waterfront III mogelijk te maken. De beide wethouders prijzen ook hun collega-wethouder Gert Jan van Noort die er tot dusver in slaagt om de uitvoeringskosten binnen het sociaal domein 'in de klauwen te houden'. ,,Terwijl elders in Nederland in voorzieningen moet worden gesneden die de burger écht raken, is dat in Harderwijk niet nodig", aldus De Jong.

Hij weet trots te melden dat Van Noort regelmatig met andere gemeenten zijn expertise en kennis deelt als hem wordt gevraagd 'hoe we dat in Harderwijk toch doen'.
Dat Harderwijk uiteindelijk 3,5 miljoen 'in de plus' eindigt, komt omdat de gemeentelijke rekenmeesters vinden dat de risico's op de grondexploitatie nu veel kleiner zijn dan eerst. Daardoor hoeft de gemeente 16,5 miljoen euro minder in reserve te houden. De raad mag bepalen wat er met die 3,5 miljoen moet gaan gebeuren. Wethouder De Jong adviseert de raad alvast om het geld in allerlei spaarpotjes achter de hand te houden. Hij blikt tevreden terug. ,,We zijn trots op wat er in 2018 is bereikt door de samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het bestuur en organisatie van onze stad."