• Archief BDU

Harderwijk kan miljoenen extra besteden

HARDERWIJK De stad Harderwijk kan dit jaar 5,2 miljoen euro meer uitgeven dan zij al van plan was. Wordt het een nieuw zwembad? Of liever een nieuw theater in de binnenstad? Of moet het geld naar andere belangrijke dingen toe? De gemeenteraad mag het straks zeggen.

Harry Schipper

In elk geval kijken de Harderwijkse bestuurders nu allemaal vrolijk, want het gemeentelijke huishoudboekje - dat officieel Themafrekening heet - vermeldt onderaan de streep een overschot van 9,8 miljoen euro. Dat is maar liefst 8,7 miljoen meer dan de 1,1 miljoen euro waarmee de rekenmeesters zelf al rekening hadden gehouden. Daarmee lijken de jaren van economische stagnatie en bezuinigingen achter ons te liggen en die van economische groei in het verschiet, laat wethouder van Jeroen de Jong van financiën in de Themarekening optekenen. Hij voegt daar meteen aan toe 'dat de omslag van bezuinigingen naar groei zijn weerslag heeft op de ambtelijke organisatie', vooral 'door meer initiatieven in de stad en de landing van de transities in het sociaal domein'.

MINDER STRENG De overheveling van taken van de overheid naar gemeenten bijvoorbeeld, in het kader van de WMO en Jeugdzorg, ging weliswaar gepaard met flink wat miljoenen meer die het rijk in de gemeentekas stortte, maar tegelijk waren dat miljoenen minder dan het rijk eerder zelf kwijt was aan die taken. Harderwijk had van tevoren een buffer van 2,3 miljoen euro aangelegd om tegenvallers op te vangen en voor de zo prachtig genoemde 'zachte landing' van die overheveling. Maar dat bufferpotje raakte in Harderwijk alleen maar verder gevuld. „Misschien moeten we in Harderwijk wat minder streng zijn en hebben we iets te scherp aan de wind gezeild. We zien dat de kortingen van het rijk - bij elkaar wel dertig procent - op het sociaal terrein toch wel reëel waren", aldus De Jong. Zijn collega-wethouder Gert Jan van Noort bereidt daarom nu een voorstel voor om de zogeheten WMO-gelden nóg beter in te zetten. Dat wil hij doen door extra aandacht (en dus geld) te schenken aan zaken als beschermd werk, mantelzorg en de schuldenproblematiek waarmee nog steeds een behoorlijk aantal stadsgenoten kampt.

Ook omdat de kosten bij de Sociale Dienst flink zijn teruggebracht, hield Harderwijk meer geld over. Er gingen vorig jaar ook meer mensen met een uitkering aan het werk. Tegelijk kwamen er in Harderwijk meer mensen wonen zonder werk.

HAVENONDERHOUD Natuurlijk houdt de stad dit jaar ook veel geld over, bijna twee miljoen euro zelfs, omdat flink wat werkzaamheden vorig jaar niet zijn afgerond. Dat lukt pas dit jaar en dus komen de rekeningen daarvoor ook pas dit jaar. Harderwijk kreeg vorig jaar verder te maken met meer meevallers dan tegenvallers. Zo gaat ruim anderhalf miljoen euro naar een reservepotje om straks de haven goed te kunnen onderhouden. Dat geld bleef over omdat het niet uitgegeven hoeft worden aan eerder gedachte werkzaamheden aan de haven. En de gemeentelijke spaarrekening voor calamiteiten (het zogeheten 'weerstandsfonds') wil het gemeentebestuur met nog eens drie miljoen spekken, zodat er straks 43 miljoen in zit. „Genoeg voor als én de koelkast én de wasmachine én de auto tegelijk stuk gaan", legt De Jong de bedoeling daarvan uit.

MEEVALLERS Doordat er in Harderwijk weer veel woningen worden gebouwd, stroomt er ook geld binnen bij het gemeentelijke grondbedrijf. De verkopen in Waterfront en Harderweide alleen al zorgen voor miljoenen euro's meer dan begroot. Ook groeit vanuit het bedrijfsleven interesse voor een stuk grond op industrieterrein Lorentz III, maar vorig jaar hapten er toch veel minder bedrijven toe dan vooraf was gehoopt. Een meevaller was ook de sterke groei van de WOZ-waarde van huizen in Harderwijk. Dat leverde de gemeente bijna acht ton meer op dan waarop was gerekend. Daar tegenover staat de tegenvaller van ruim zes ton doordat de gemeente jaren van reclamebelasting over 2015 en 2016 misloopt door een gerechtelijke uitspraak.