• Stefan Verkerk

Harderwijk pakt ruim honderd gevaarlijke knelpunten aan

HARDERWIJK Er zijn in Harderwijk maar liefst 103 plekken waar het onveilig is - en soms zelfs ronduit gevaarlijk - voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente, die daarbij hulp heeft gehad van Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, politie, wijkplatforms, lokale rijschoolhouders en wijkbewoners.

Harry Schipper

De gemeente wil zoveel mogelijk van die verkeersknelpunten aanpakken. Veel kunnen relatief makkelijk en met soms simpele middelen opgelost worden en worden daarom nog dit jaar aangepakt. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontbreken van wegmarkeringen of verkeersborden. De lastiger op te lossen knelpunten komen volgend jaar aan de beurt.

Burgemeester en wethouders hebben een nieuw verkeersplan vastgesteld waarin de knelpunten worden benoemd. Ze vragen de gemeenteraad nu 350.000 euro om de belangrijkste knelpunten volgend jaar aan te kunnen pakken. Na 2017 wil de gemeente, opnieuw in overleg met VVN, Fietsersbond, rijschoolhouders en politie kijken welke knelpunten dan aan de beurt zijn.

De belangrijkste knelpunten zijn die waar ongevallen zijn gebeurd, óf waar te hard wordt gereden, waardoor het er gevaarlijk is voor andere weggebruikers. Maar op de lijst staan ook veel plekken die door inwoners en belangenorganisaties worden aangewezen als onveilig of gevaarlijk.

Volgens verkeerswethouder Jeroen de Jong is met hen afgesproken dat eerst de plekken worden aangepakt, waar zich de meeste ongevallen voordoen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de fietsoversteek rotonde Stadswei naar de Westermeenweg. Ook de kruispunten Stadswei - Achterste Wei, voorste Wei - Drift en de Hanzemeen - Stadswei staan bovenaan. Net als de fietsoversteken aan de Tonselsedreef en die van de Boomkamp - Langekamp.

Met de belangenorganisaties is ook overlegd hoe bepaalde situaties het beste opgelost kunnen worden, vertelt De Jong. "Soms is dat lastig, omdat in Harderwijk in principe fietsers overal voorrang hebben. Maar als je ziet met welke snelheid fietsers en bromfietsers vaak het kruispunt van de Grote Poortstraat en het Hogeweg tussen Kuipwal en Scheepssingel oversteken, gaan we tóch heroverwegen of fietsers daar nog wel voorrang moeten krijgen."

De Jong ziet in de toegenomen snelheid van fietsers, vaak op een e-bike, een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen binnen Harderwijk. Dat probleem speelt ook op de kruispunten van N302 met de Burgemeester de meesterstraat en Lorentzstraat en die waar Deventerweg en Thorbeckelaan elkaar kruisen, al zijn het op die laatste vooral ook automobilisten die daar het gaspedaal te diep indrukken. "Daar gaan een keer doden vallen", denkt De Jong. Een kant-en-klare oplossing heeft hij nog niet. "Hoe voorkom je dat", vraagt hij zich hardop af. "Ik denk deels door regels, maar deels ook door gedrag."

De gemeente gaat verder onderzoeken hoe de knelpunten opgelost kunnen worden. ook de verkeerssituatie aan de Havenkade en in de Vondellaan worden onder de loep genomen. En er komt nog een inventarisatie van problemen met fietspaaltjes op hoofdfietsroutes en problemen met bushaltes.