• De gemeente laat onderzoeken welke locaties op Lorentz II en/of III het meest geschikt zijn voor vier grote windmolens

    Harry Schipper

'Harderwijk te klein voor windmolens'

HARDERWIJK ,,Harderwijk is te klein voor grote windmolens. Voor energieopwekking zijn andere geschikte methoden om energie op te wekken." Dat betoogde Marcel van de Berg donderdagavond in de raadscommissie Ruimte. Hij sprak namens de NBW, een gezamenlijke werkgroep van Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de afdeling Noordwest-Veluwe van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.

Harry Schipper

Beide natuurorganisaties ondersteunen de ambitie van de gemeente Harderwijk om in 2031 45 procent minder CO2 uit te stoten en vinden het belangrijk dat Harderwijk en haar inwoners en bedrijven zelf energie gaan opwekken. Maar windenergie opwekken kan in Zeewolde nu eenmaal veel makkelijker dan in het kleine en dichtbebouwde Harderwijk, stelt de NBW. De werkgroep maakt zich zorgen over de sluipende achteruitgang van zowel beschermde natuurgebieden als buitengebieden zonder beschermingsstatus. Zoals de Hierdense Mheenlanden, die direct grenzen aan de industrieterreinen Lorentz II en III, waar een stuk of vier hoge windmolens gedacht zijn. Over dit gebied vliegen jaarlijks tienduizenden trekvogels, weten de vogelaars.

De commissieleden bespraken de rol die de gemeente moet spelen in de ontwikkeling van windenergie. En het voorstel om 200.000 euro uit de gemeentekas te halen. Samen met twee ton provinciale subsidie kunnen daarmee de kosten voor een zogeheten MER-procedure, bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen betaald worden. Het krediet is ook genoeg om uit te zoeken hoe inwoners kunnen meedoen aan het lokale windenergieproject en of en hoe bewoners gecompenseerd moeten worden, als zij zich door de komst van windmolens gedupeerd voelen.

De raad besloot al in maart 2014 mee te werken aan de realisatie van windenergie binnen de gemeentegrenzen, mits eigen inwoners en bedrijven daarvan kunnen meeprofiteren. Er is al een lokale 'energie-coöperatie' in oprichting, waar elke Harderwijker en lokale ondernemers en organisaties zich bij aan kunnen sluiten.

Maar de komst van windmolens op Lorentz II en/of III - waar precies, moet uitgezocht in de MER, de milieu-effect-rapportage - stuit dus al op voorhand op bezwaren. Aanvankelijk door omwonenden aan onder andere de Zuiderzeestraatweg en de verderop gelegen Oostermeenweg, die liever niet uitkijken op de molens en nu al wat zenuwachtig worden van het idee dat de schaduw van draaiende wieken misschien wel tot hun achtertuinen reikt.

Nu plaatsen dus ook natuurbeschermers vraagtekens bij de komst van de molens, in hun ogen 'een politieke keuze, geen onderbouwde noodzaak'. ,,Als op alle bebouwing in Harderwijk zonnepanelen worden geplaatst, levert dat genoeg energie op voor 150.000 huishoudens. Een stuk meer dan de windmolens, die 19.000 huishoudens van energie kunnen voorzien", meent Van de Berg. De natuurbeschermer ziet liever dat meer bewoners zonnepanelen plaatsen. ,,Dat leidt tot minder natuurbederf en landschapsschade. Bovendien maakt dat de bewoners zelf veel bewuster van hun energieconsumptie." Hij wees ook op de mogelijkheid energie uit de Randmeren te halen met grote warmtepompen voor elke stadswijk.

D66 en Gemeentebelang willen een raadsdebat voeren over de vraag of er in Harderwijk grote windmolens moeten komen. Beide partijen zien liever dat Harderwijk kiest voor andere manieren om zelf (wind)energie op te wekken.