• Feike Klomp

Harderwijker strenger op afval naast container

HARDERWIJK Afval naast of in de buurt van de afvalcontainers is volgens de gemeente Harderwijk heel hinderlijk, want het gaat stinken of het veroorzaakt rommel op straat. De gemeentereiniging gaat samen met Stadstoezicht strenger controleren. Voor het opruimen van het afval worden kosten in rekening gebracht aan de eigenaar.

Als een ondergrondse afvalcontainer vol zit, wordt gevraagd om de afvalzak in een andere afvalcontainer te deponeren. Tijdens kantooruren kan bij Snel Herstel, tel. 0341-411333, geïnfomeerd worden in welke afvalcontainers iemand de rommel kwijt kan met een afvalpas. Via dit nummer kan iedereen ook extra afvallocaties voor de afvalpas aanvragen.