• De ondertekening van de overeenkomst. Van links naar rechts: wethouder Esther Heutink en Karel en Liesbeth Schoorl van vakantiepark Heivlinder.

    Wijnand Kooijmans

Heivlinder krijgt paardenlodges

ERMELO De uitbreiding van recreatiepark De Heivlinder aan de Tonnenberg in Ermelo is een goede en eerste stap om te komen tot vitale vakantieparken in deze gemeente. Het gaat om vijftien paardenlodges en vijftien boslodges. Met de bouw wordt begonnen na het zomerseizoen.

Wijnand Kooijmans

Voor de uitbreiding is een overeenkomst gesloten met de gemeente Ermelo. Deze werd ondertekend door eigenaar Karel Schoorl van de Heivlinder en wethouder Esther Heutink namens de gemeente. Esther Heutink ziet de realisering van het plan als een goede pilot om ervaring op te doen met het vernieuwen van de verblijfsrecreatie in Ermelo, het uiteindelijke doel van het project vitale vakantieparken. Het huidige park telt ruim honderd huisjes waarvan voor het komende zomerseizoen een groot aantal al zijn verhuurd. Schoorl wijst er nadrukkelijk op dat zijn bedrijf geen manege is maar dat het gaat om de bouw van recreatiewoningen met daarnaast een stal voor een paard of een pony. Hij prijst de uitstekende samenwerking met de gemeente als het gaat om de realisering van de plannen waaraan al jaren is gewerkt.

KAMPEREN De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het toeristisch kamperen afneemt in populariteit. Hiernaast wil Schoorl zich geheel richten op de verblijfsrecreatie in de vorm van vakantiewoningen. De huidige camping is met 35 campingplaatsen te klein om commercieel te exploiteren, laat staan te concurreren. Dat maakt dat hij het bestaande park wil opdelen in twee zones. In de eerste zone wordt ingezet op het onderdak bieden aan gezinnen en families. Hieraan wordt ook een educatief tintje gegeven door in te zetten op het natuurlijk leren in bos en op de heide. Hiervoor worden onder meer een speel-natuurtuin aangelegd, een wilgentent, waterstroompjes en een moestuintje met specifieke groentes van de Veluwe 'Terug naar de natuur', zo geeft Schoorl aan. Straks wordt ook de mogelijkheid geboden een kok in te huren om te koken met eigen gekweekte groenten.

DUURZAAM In de plannen wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid door onder meer het plaatsen van zonnepanelen, het regenwatergebruik, het gebruik van duurzame bouwmaterialen en het gebruik van gerecycled materiaal

bij de inrichting van de woning. Schoorl wil hierbij inzetten op kwaliteit en zich niet manifesteren als prijsvechter. Uit eigen onderzoek is het hem duidelijk geworden dat er een enorme behoefte bestaat onder ruiters om te recreëren op de Veluwe met daarbij de mogelijkheid tot overnachten en de mogelijkheid hun paard of pony te stallen. Met de bouw van de paardenlodges wil hij daarop inspelen. Daarnaast wil Schoorl onder meer dag arrangementen aanbieden en ruitertochten opzetten en tochten voor aangespannen combinaties. Ook denkt hij aan cultuurtochten door de omgeving van Ermelo en het opzetten van een ontbijt- en dinerservice in samenwerking met ondernemers uit Ermelo. Voordeel is dat kan worden samengewerkt met het op korte afstand gelegen KNHS-centrum. Ook wordt gewerkt aan samenwerking met de Cantharel in Apeldoorn waardoor ruiters van de ene naar de andere accommodatie kunnen rijden.