Hierden tegen windmolens

HARDERWIJK Een onbekend aantal Hierdenaren is tegen de komst van de vier tot zes grote windmolens op industrieterrein Lorentz. Ze vrezen dat daardoor hun woningen minder waard worden en hun woongenot wordt aangetast.

Vooral bewoners aan de westkant van Hierden, dichtbij Lorentz III, zijn bezorgd. Volgens hen maken de windturbines lawaai en leveren ze hinder op door slagschaduw. Ze spreken van horizonvervuiling.

door Harry Schipper

Dat bleek in het stadhuis, waar de gemeente een informatiebijeenkomst hield over windenergie in Harderwijk. Iets meer dan de helft van de bijna dertig belangstellenden stak de hand op toen één van hen vroeg voor of tegen de komst van de molens te zijn.

Vorig jaar maart besloot de Harderwijkse gemeenteraad dat ze mee wil werken aan de komst van windmolens op drie locaties: in het Strokelbos, bij de haven van Lorentz II langs de rand van het Veluwemeer en aan de noordzijde van Lorentz III. Voorwaarde is wel dat de inwoners en ondernemers van Harderwijk (mee)profiteren van de energie(opbrengsten) die de windmolens gaan leveren.

De verwachting is dat de molens in 2019 gebouwd worden. Harderwijk loopt met die planning voorop op andere gemeenten in de regio. De gemeente wil liever zelf regie houden, omdat anders de rijksoverheid wel eens met een inpassingsplan kan komen, waarin gemeenten verplicht worden turbines te plaatsen.

2019 zou voor de provincie Gelderland nèt op tijd zijn om haar afspraak met het rijk na te komen om in 2020 ten minste 230 MegaWatt aan windenergie op te wekken. En ruim op tijd om de doelstelling te halen die de gemeente Harderwijk zichzelf heeft opgelegd; in het jaar 2031 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen met 45 procent ten opzichte van 2010. Naast allerlei energiebesparende maatregelen vormt het opwekken van duurzame energie uit wind in de gemeenteplannen zo ongeveer de hoofdmoot. "We kunnen 25 procent van de energie die we in Harderwijk verbruiken hier zelf opwekken", vertelt gemeentelijk projectleider Bram Oudejans. "En we willen ervoor zorgen dat de energie die hier in Harderwijk wordt opgewekt ook in Harderwijk terechtkomt en de bewoners ervan kunnen profiteren".

Om die 45 procent broeikasgasreductie te halen moet er in Harderwijk ongeveer 7,2 MegaWatt aan windenergie worden opgewekt. Voor die hoeveelheid zijn vier tot zes moderne, grote molens nodig van elk 100 meter hoog, met wieken die tot 150 meter in de lucht reiken. De gemeente wil dat haar bewoners meedenken over waar de molens precies komen. Tijdens de informatieavond konden de belangstellenden met hulp van een 3D-computerprogramma een indruk krijgen wat ze straks vanuit hun eigen huis zien van de windmolens. En merken, want - afhankelijk van het tijdstip op de dag en de lage stand van de zon - de schaduw van de draaiende wieken reikt soms wel anderhalf tot twee kilometer ver. Ze kregen ook te horen dat meedoen aan de exploitatie van windmolens, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een plaatselijke energie-coöperatie, lucratief kan zijn. Een zo'n grote windmolen kost zo'n twee miljoen, maar levert jaarlijks zo'n 100 à 150 duizend euro winst op.

De windmolens al te dicht bij - of zelfs in - het Veluwemeer plaatsen wordt lastig. Uitvoerige onderzoeken moet eerst uitwijzen hoe groot de nadelige gevolgen zijn voor de fauna. Het Veluwemeer is 'Natura 2000-gebied': er leven veel beschermde diersoorten, vooral watervogels.

De Hierdenaren die dichtbij Lorentz III wonen, vermoeden dat de molens daarom te dicht bij hun huizen worden opgesteld. "We weten nog niets. Wel dat ze sowieso lawaai gaan maken. Zelfs als je er duizend of 1250 meter vandaan woont.", laat een bewoonster - ze wil niet met haar naam in de krant - aan de Oostermeenweg desgevraagd weten. Ze wijst op de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines waarin allerlei (compensatie)regelingen staan beschreven wanneer zo'n molen tot 1250 meter van je woning zou verrijzen. "Die regelingen zijn er niet voor niets. Ze betekenen dat je er last van hebt", luidt haar redenering.

"Ik hoef ze niet te zien of te horen en wil geen slagschaduw", zegt ook een familielid van haar, even verderop. Ze heeft kritiek op de gemeente, die volgens haar niet iedereen aan de Oostermeenweg en Zuiderzeestraatweg heeft uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. "Ik hoor van diverse mensen dat ze die brief niet hebben gekregen." Ze heeft ook het gevoel dat de gemeente toch niet naar hen wil luisteren. "Je gaat naar zo'n avond toe, maar het staat toch al vast dat die molens er komen. Daar heb je niks op te zeggen. Ze doen alleen maar alsof je er in mee kan denken waar ze komen. Als Harderwijkers graag windmolens willen om er geld aan te verdienen, zet ze dan neer in je eigen achtertuin, maar niet hier in Hierden. Ik denk dat het gros van de Hierdenaren die lelijke dingen ook niet wil. Ik in elk geval niet."

.