• Wijnand Kooijmans

Hoge eisen invulling Strand Horst

ERMELO Aan de toekomstige invulling van Strand Horst worden hoge eisen gesteld. Dat blijkt onder meer uit het beeldkwaliteitsplan dat eind vorige week aan de gemeenteraad is aangeboden. Het geheel moet een ware metamorfose ondergaan en leiden tot vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van natuur, dag- en waterrecreatie, horeca en logies. Het totale gebied beslaat zes hectare.

Wijnand Kooijmans

Eén van de belangrijkste pijlers binnen het totale gebied wordt gevormd door de plannen van Van den Brink Vastgoed. Het betreft onder meer de komst van een hotel, een evenementenhal en winkel. In de winkel gaat het om de verkoop van vooral zaken die nodig zijn voor een dagje strand. De gemeenteraad van Ermelo heeft al eerder ingestemd met het masterplan. Zij het dat daarin enkele aanpassingen zijn opgenomen zoals de aanleg van een recreatieve fietsroute, het toestaan van verblijfsrecreatie op het watercentrum en het strand als entreefunctie van Strand Horst.

Streven is nu het masterplan in februari of maart te behandelen in de Ermelose raadcommissie. Het plan kan dan in april of mei ter inzage worden gelegd. Uiterlijk in juni moeten dan de eventuele bezwaren kenbaar zijn gemaakt waarna in september volgend jaar het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Bij het opstellen van het plan zijn alle partijen vertegenwoordigd geweest en ook Leisurelands als eigenaar van het grootste deel van Strand Horst.

Als het gaat om natuur en strand wordt aangegeven dat de bestaande groenstructuur van strand, bomen, bosschages, gras en rietzones in stand moeten worden gehouden. Wel moet er vanaf de zijde van rijksweg A28 een vrij uitzicht komen op strand en water. Ook moet er een faunapassage komen onder rijksweg A28 en wordt het Groene Kruispunt versterkt. Mensen moeten hier de natuur kunnen intrekken en er moet een vlonder pad komen.

De entree naar het strand moet ook worden verbeterd. De bestaande slagbomen worden als niet passend binnen het totale plan ervaren. Er wordt gestreefd naar meer uniformiteit in de bestaande reclames waarbij felle kleuren straks taboe moeten worden. Ook moet een eind komen aan de wildgroei van reclameborden die nu veelal op de parkeerplaats staan voor de jachthaven. Vanuit het merendeel van de gebouwen moet men zicht hebben op het water. Het wordt straks mogelijk in een drijvend vakantieverblijf te vertoeven. Aan de woningen worden wel strenge eisen gesteld wat betreft uiterlijk. Bij Pitch & Pull moet worden gestreefd naar meer samenhang tussen de losse objecten.