• In 2012 werd al gepraat over een hotel op Strand Horst. De bouw loopt nu opnieuw vertraging op.

    Archief BDUmedia

Hotels en drijvende bungalows Strand Horst

ERMELO In de jachthaven op Strand Horst komen vijftien drijvende bungalows. Hiernaast biedt het bestemmingsplan zoals dat ter inzage wordt gelegd ruimte voor de bouw van twee hotels met in totaal 150 kamers. Ook wordt de bouw van een evenementenhal toegestaan.

Wijnand Kooijmans

,,Alle reden voor een klein feestje", zo zegt wethouder Jan van Eijsden wanneer het bestemmingsplan uiteindelijk kan worden goedgekeurd. Het een facelift geven van strand Horst hangt al lang als een steen om de nek van meerdere colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De raad beseft, zo zegt de wethouder, ook dat men verder moet met de uitvoering van de plannen. ,,Dat maakt dat zaken die misschien vroeger ondenkbaar waren nu toch worden geaccepteerd."

HOOGTE Bij de bouw van de hotels is bepaald dat een beeldbepalend element veertig meter hoog mag worden. Het college heeft daarnaast een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen een hoogte van maximaal zestig meter toe te staan. Van Eijsden wijst erop dat het nabij gelegen kasteel Groot Horloo al een hoogte heeft van 35 meter en dit visueel vanaf afstand nauwelijks merkbaar is in het landschap.

In de hotels mogen sportfaciliteiten worden geboden in een ruimte van maximaal vijfhonderd vierkante meter. Daarnaast wordt de aanleg van zes bowlingbanen toegestaan, welnessfaciliteiten en een indoor speelparadijs van maximaal duizend vierkante meter. Verder aan het hotel ondergeschikte detailhandel voor bijvoorbeeld de verkoop van spullen welke met het aanwezige strand te maken hebben, zoals zonnebrillen.

STRAND Bij de hotels wordt het strand verbreed waarmee wordt ingesprongen op wensen vanuit onder meer de gemeenteraad. Dat wordt vrij toegankelijk. De restaurants Bellini's en Wok In krijgen toestemming voor vakantieappartementen boven hun zaken. Fundustry wordt een kleine uitbreiding toegestaan voor dagrecreatie.

In het plan is ook de ontwikkeling van het natuurgebied Het Groene Kruispunt opgenomen. Het gaat om het gebied tussen de grens met de gemeente Putten en de Pitch en Putt. Langs de kustlijn is een rustgebied van honderd meter opgenomen. Er komen mogelijkheden voor de aanleg van voetpaden en een uitzichtpunt. Ook is de aanleg van een faunapassage onder rijksweg A28 in het plan opgenomen.

CONCREET Voor de invulling van het Groene Kruispunt liggen er nog geen concrete plannen. Het Natuur en Milieuplatform Ermelo heeft wel ideeën en wil deze verder uitwerken met de gemeenten Ermelo en Putten en de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Met deze laatste organisatie gaat wethouder Jan van Eijsden binnenkort om tafel. Op Strand Horst wordt verder de mogelijkheid ruim opengehouden voor de aanleg van wandel- en fietspaden.

INZAGE Het bestemmingsplan ligt vanaf 6 september zes weken ter inzage. In deze periode kunnen eventuele zienswijzen (bezwaren) worden ingediend. Daarnaast wordt 3 oktober voor belangstellenden een inloopavond gehouden waarbij vragen worden beantwoord. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 het bestemmingsplan definitief door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.