• Henk Merjenburgh

Huis van Bestuur en Cultuur in Ermelo van de baan

ERMELO Het Huis van Bestuur en Cultuur in Ermelo is van de baan. Er wordt in de toekomst alleen gesproken over de toekomst van de Dialoog als cultureel centrum. Om te bepalen hoe deze er moet gaan uitzien komt er een onderzoek naar drie mogelijke scenario's waarbij ook wordt gekeken naar nieuwbouw.

Wijnand Kooijmans

In het onderzoek wordt onder meer meegenomen of het gebouw kan worden afgestoten door de gemeente. Een projectontwikkelaar moet dan een plan ontwikkelen, eventueel in combinatie met woningbouw. De fracties van CDA en BurgerBelangen Ermelo (10 van de 21 zetels) opteren hiervoor op voorhand al.

VERKIEZINGEN De kans dat de huidige raad over de uitkomsten van het onderzoek een besluit moet nemen is overigens klein. Burgemeester André Baars verwacht niet dat het onderzoek in het voorjaar gereed is. "Wij willen uiterst zorgvuldig te werk gaan. De vorige keer hebben we haast gemaakt en toen de kous op de kop gekregen van de raad."

De eerste optie is het bestaande gebouw intact te laten en niet of nauwelijks te verbouwen. Alleen noodzakelijk onderhoud wordt verricht en wat kleine aanpassingen. In het tweede scenario wordt uitgegaan van verbouwing van de bestaande gebouwen waarbij zo veel mogelijk verbindingen worden gelegd tussen de nu losstaande gebouwen van De Dialoog, Pinel, Plaza en Stationsstraat 118.

SLOPEN Het derde scenario gaat uit van het grotendeels slopen van het bestaande gebouw. Indien mogelijk met woningbouw. Hierbij is sprake van de meest vergaande vorm van samenwerking tussen alle partijen die in De Dialoog worden ondergebracht.

Hugo Weidema (VVD) wil de totale discussie het liefst overlaten aan het nieuwe college en de nieuwe raad. Maar volgens burgemeester Baars wil het college de verstrekte opdracht door de raad uitvoeren en moet er ook voortgang in de plannen blijven bestaan.

Ook Désirée Meijsen (Ermelo Liberaal) neigt wel naar uitstel. Maar vraagt zich ook af of een duur onderzoek van 50.000 euro wel nodig is wanneer de raad, in haar visie, al heeft gezegd dat alleen een geringe aanpassing van het gebouw haalbaar is.

GEBOUW Cor Louwerse (CDA) heeft bij een rondgang langs betrokken partijen gemerkt dat deze het liefst allemaal een eigen ingang willen behouden in de plaats van één centrale ingang. Het heilige vuur om samen te werken ontbreekt volgens hem bij de partijen. Hij vindt dat deze zelf met een plan moeten komen en daarin geen taak is weggelegd voor de gemeente.

Burgemeester André Baars zegt dat het college wel degelijk wil nadenken over het afstoten van het gebouw maar daarvoor geen toestemming heeft van de raad. Om deze reden wil hij een besluit hierover pas nemen aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Nu stoppen met de plannen brengt de verbouwing van het gemeentehuis in gevaar.

VERWACHTINGEN Baars vindt dat verwachtingen zijn gewekt bij partijen die hun eigen onderkomen hebben moeten verlaten, zoals de Volksuniversiteit en de gebruikers van de Leemkuul. Bestaande ruimtes zijn wat hem betreft

efficiënter te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de vier computerruimtes waarvan maar beperkt gebruik wordt gemaakt.