• Uwoon gaat samen met bewoners plannen maken om de oude wijk op te knappen.

    Mieneke Braakman

Huurders Tinnegieter willen sloop en nieuwbouw

HARDERWIJK De meeste huurders in de wijk Tinnegieters willen sloop van de oude woningen en hiervoor in de plaats nieuwbouw.

Mieneke Braakman

 

Dit bleek vorige week woensdag tijdens een bijeenkomst die UWOON organiseerde. Het gaat om de 50 jaar oude eensgezinswoningen aan de Margrietlaan, Marijkelaan en Bernardlaan.Het liefst willen de huurders gedifferentieerde woningen in verschillende bouwstijlen, voor verschillende leeftijdsgroepen en gezinssamenstellingen. Daarbij is een wens van velen, om meer groen in de straten aan te brengen en om het zwerfafval aan te pakken.

 

VERWARRING Bewoners kunnen verder meepraten over de plannen. Hier ontstond enige verwarring, omdat Uwoon geen garantie kan geven dat de huurders terug kunnen keren in hun eigen straat. Dit komt door de nieuwe wet 'Passend Toewijzen', wat betekent dat een woning naar inkomen wordt toegewezen. Zo kan het gebeuren dat huurders bij een te hoog of te laag inkomen niet in aanmerking komen voor de nieuwe woningen. Wel geldt voor de bewoners van wie de woning wordt gesloopt, een urgentieverklaring voor een passende woning, waar dan ook. Bewoners die mee willen praten, gaan samen met Uwoon plannen maken waarin de terugkeergarantie en daarmee ook de hoogte van de huurprijzen kunnen worden besproken. De bewoners van de hele wijk zijn uitgenodigd. Ook de gemeente en ZorgDat zijn aanwezig uit belangstelling. Ook zij willen graag willen weten wat er leeft in de wijk. Thema's als groen, milieu en veiligheid worden op de bewonersbijeenkomst ook besproken.

 

OVERLAST Vooral bewoners van de Margrietlaan zeggen een onveilig gevoel in hun straat te hebben, verband houdend met drugsoverlast, harde muziek en andere geluidsoverlast. Ook de verkeersveiligheid wordt als slecht benoemd.Verscheidene Tinnegieters verlaten de zaal, als blijkt dat er in groepjes over thema´s wordt gepraat en de uitkomsten met een smartphone doorgegeven moeten worden aan een groot scherm. In de pauze is bijna de helft vertrokken. Van de 57 overgebleven aanwezigen zijn er zo'n vijftien die bij UWOON, de gemeente of ZorgDat horen. ,,Ik had een plan verwacht, waar we ja of nee op konden zeggen", is een veelgehoorde opmerking. De laatste tijd gonsde het gerucht door de wijk Tinnegieter: Uwoon wil de woningen slopen om er deels duplexwoningen en deels eengezinswoningen te bouwen.'' Maar Uwoon heeft nog helemaal geen plan, behalve dat er iets moet gebeuren met de 50 jaar oude huizen. Geleerd van de weerstand van de Zeebuurtbewoners enige jaren geleden bij de presentatie van nieuwbouwplannen, besloot woningcorporatie om in de wijk Tinnegieter éérst de huurders aan het woord laten en zelf met ideeën komen.

Dat viel tijdens de bijeenkomst bij menig aanwezige niet in goede aarde. Toezichthoudster van UWOON, M. Kroes, zegt: ,,Beter was geweest, om enige informatie vooraf aan de huurders te geven, over de mogelijkheden waaruit gekozen kan worden en de consequenties." Bestuurder Moniek van Balen stelt dat ,,UWOON bewust kiest voor een aanpak om samen met huurders en betrokkenen na te denken over een toekomstplan, en niet voor de huurders zoals in het verleden gebeurde. Dat is wennen natuurlijk."