• Wim Hollemans fotogrgrafie

Informatiedag veilig fietsen moet ouderen op weg helpen

ERMELO Ruim twintig fietsliefhebbers hebben donderdag 26 mei in Putten deelgenomen aan de Fietsinformatiedag van Veilig Verkeer Nederland (E-bike cursus). De deelnemers kregen deze dag informatie over tal van verkeersregels die de afgelopen veranderd zijn. Daarnaast werden bijzondere vaardigheden op de fiets geoefend en werd een route door de gemeente gemaakt.

De Fietsinformatiedag is door de lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland, Putten/Ermelo uitgevoerd op verzoek van de gemeenten en in opdracht van het ROV Oost-Nederland. De informatiedag is georganiseerd om vooral de wat oudere fietsers bij te spijkeren over veilig fietsen en bewust te worden van de ongevallen die kunnen plaatsvinden als je als fietser deelneemt aan het verkeer. Tegelijkertijd beleven veel ouderen plezier aan het fietsen en is het een zeer gezonde bezigheid. ,,We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen," zegt Gerard Willems, VVN-projectleider. ,,Maar realiseer je wel dat je als fietser in het verkeer erg kwetsbaar bent. Helaas gebeuren er steeds meer ongevallen met fietsers waarbij in veel gevallen ouderen betrokken zijn. Op deze dag bieden we ouderen de gelegenheid om op een heel informele manier de eigen fietsveiligheid te verbeteren."

De deelnemers kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Bij de deskundige docenten van Veilig Verkeer Nederland konden de deelnemers terecht met al hun verkeersvragen. Er was tijd voor een uitgebreide uitleg over de verkeersregels en hoe je je als fietser veilig door het vaak drukke verkeer beweegt. Vervolgens konden deelnemers op een speciaal parcours hun behendigheid oefenen, zowel met een gewone als een elektrische fiets. Tevens werd op deze informatiedag een fietsroute door het dorp gemaakt.

Nederlanders fietsen steeds meer en op een steeds hogere leeftijd. Dit is een hele goede ontwikkeling, want fietsen is gezond, zeker voor ouderen. Maar fietsers zijn wel erg kwetsbaar in het verkeer. Bij een val hebben ouderen een relatief grotere kans iets te breken of ander letsel op te lopen. Dat maakt vooral oudere fietsers relatief kwetsbaar in het verkeer. De laatste jaren stijgt het gebruik van de elektrische fiets fors. Daarmee stijgt ook de onveiligheid, omdat deze fiets gemakkelijk hoge snelheden kan bereiken van maximaal 30 kilometer per uur. De kwetsbaarheid van oudere fietsers is helaas ook terug te zien in de cijfers: in 2014 was ruim 20 procent van alle verkeersdoden een fietser van 60 jaar of ouder. Met de Fietsinformatiedag hopen de organisatoren ouderen bewust te laten worden van hun positie in het verkeer en daarmee de verkeersongevallen met fietsen te verminderen.