Informatiemarkt Waterfront

HARDERWIJK Met de eerste bewoners op het Zuidereiland, de succesvolle ingebruikname van de passantenhaven, boulevard en het Strandeiland en de aanleg van het nieuwe industrieterrein Lorentzhaven is inmiddels een groot deel van het Waterfront zichtbaar geworden. De komende jaren transformeert de wijk verder naar een verblijf- en woongebied.
Op maandag 18 maart houdt het projectbureau Waterfront van 16.30 tot 20.00 uur in het Huis van de Stad in de Raadzaal een informatiemarkt voor iedereen die belangstelling heeft voor en vragen heeft over het Waterfront. Vooraf aanmelden is niet nodig.