• Foto: Archief

Interne verhuizing Sonnevanck om MRSA te bestrijden

HARDERWIJK Verpleeghuislocatie Sonnevanck van Zorggroep Noordwest-Veluwe kampt met MRSA. Om hier beter grip op te krijgen, is het nodig om de bewoners met MRSA op één afdeling samen te brengen. ,,Na intensief beraad met onder andere de GGD en de microbioloog en infectiepreventiedeskundige van ziekenhuis St. Jansdal, rest ons geen andere mogelijkheid. Ook de Cliëntenraad van Sonnevanck ziet de noodzaak van deze maatregel in", meldt Sonnevanck in een persbericht.

Alle bewoners met MRSA van de afdelingen Brem, Crocus en Dahlia zullen uiterlijk 1 juli op één afdeling wonen. ,,Deze omgeving is voor hen minder vertrouwd dan de plek waar ze veelal jaren hebben gewoond, maar wel huiselijk en tegelijk veilig. De zorg wordt vanaf dat moment door één vast, gespecialiseerd team medewerkers geleverd. Op deze wijze kunnen wij het overbrengen van MRSA gedurende intensief contact tijdens de dagelijkse verzorging, wondverzorging en de uitvoering van medisch/verpleegtechnische handelingen, tegengaan. Daarnaast wordt verspreiding van MRSA over de gangen en via gedeeld materiaal voorkomen. We begrijpen dat de verhuizing impact heeft op de bewoners en hun naasten. Medewerkers zullen hieraan zeker aandacht besteden en de extra steun en begeleiding bieden die de bewoners nodig hebben in al deze veranderingen.''

Buiten de zorgmomenten kunnen sociale contacten gewoon doorgang vinden. ,,Alle bezoekers, vrijwilligers en medewerkers kunnen de afdeling betreden. Er wordt extra nadruk gelegd op een juiste handhygiëne in alle afdelingen en openbare ruimtes. Overal in de gebouwen staan alcoholhandpompjes, waarmee de handen goed gedesinfecteerd moeten worden.''

Met deze maatregel verwacht de Zorggroep de MRSA terug te dringen.