Inwoner Speuld slaat alarm over staat van fietspaden

ERMELO Frans Oudendorp uit Speuld heeft tijdens de raadscommissie Ruimte van Ermelo zijn ongenoegen geuit over de slechte staat van onderhoud van fietspaden op de Speulderheide en het Houtdorperveld.

Wijnand Kooijmans

 

Volgens Oudendorp wordt al vijftien jaar gevraagd om onderhoud van de wegen, maar gebeurt er weinig tot niets. De fietspaden zijn op diverse plekken nog amper een klomp breed en bestaat uit niet anders dan gebroken puin of nog slechter. Het fietspad Koningsweg is, volgens Oudendorp, vorig jaar op de kop gezet en na twee nachten met vorst al veranderd in een modderpad. In mei dit jaar is het opnieuw gerenoveerd, maar moesten binnen twee maanden noodreparaties worden uitgevoerd. De aannemer heeft nu van de gemeente de tijd gekregen tot mei volgend jaar om met een goede oplossing te komen. Oudendorp is bang dat indien dit niet lukt het college van burgemeester en wethouders weer een jaartje over het pad gaat vergaderen en misschien dan in 2020 met een oplossing komen.

 

OMRIJDEN Kritiek heeft Oudendorp ook over het fietspad Speulderveld. Hij had graag gezien dat de ligging van het fietspad tot aan de Flevoweg was gehandhaafd. Dan kan vanaf dat punt het zandpad langs de Flevoweg als fietspad worden aangelegd tot aan de Paleisweg om daar de veilige oversteek over de Flevoweg te maken. Nu het pad dwars door de heide heen naar de nieuw aangelegde rotonde. Hierdoor moeten, zo zegt Oudendorp, schoolkinderen van Uddel naar Ermelo en andersom twee keer dag extra omfietsen. Het fietspad langs de Paleisweg/Garderenseweg is nog slechter dan de eerste paden en zeer smal. Oudendorp geeft aan dat aan de staat van onderhoud valt af te lezen waar de gemeente Ermelo begint. In de omringende gemeenten liggen  goed onderhouden fietspaden.

Oudendorp vraagt zich af waarom het geld van de toenmalige recreatiegemeenschap Veluwe niet voor het onderhoud van de fietspaden is besteed. Het gaat om ruim 868.000 euro. Hij vindt het vreemd dat honderdduizend euro is besteed aan de paardenrotonde, terwijl er per dag nog geen tien paarden over de paden gaan maar wel honderden fietsen. ,,Waarom is er wel 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de Stationsstraat en voor de fietspaden niets?"' Ook ergert Oudendorp zich aan het feit hoe stukken grond erbij liggen. Volgens hem kunnen stukken grond die niet meer worden gebruikt beter aan boeren worden afgestaan die veel last hebben van wildschade. Of eventueel aan de schaapskudde. ,,Pleeg ook onderhoud in Speuld en laat het geen woestenij worden", is zijn oproep.

 

SERIEUS Op een vraag van Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) zegt Oudendorp dat hij zich niet serieus genomen voelt door de Ermelose ambtenaren en de indruk wordt gewekt dat het allemaal wel goed komt. De problemen moeten, wat Oudendorp betreft, serieus worden aangepakt en men moet niet met lapmiddelen aan de gang blijven.