• vuurwerk restafval

    John Bakker

'Jaarwisseling in Harderwijk rustig verlopen'

HARDERWIJK De jaarwisseling in Harderwijk en Hierden is rustig verlopen, meldt de gemeente. ,,Burgemeester Van Schaik is tevreden over de sfeer en het verloop van de jaarwisseling. Hij bedankt politie, brandweer, Stadstoezicht en alle inwoners die hebben bijgedragen aan het goede verloop hiervan." Ook bedankt hij iedereen, jong en oud, die geholpen heeft om alle resten van het vuurwerk weer op te ruimen.

Voor het eerst zijn de medewerkers van Stadstoezicht actief ingezet in de oudejaarsnacht. De eerste reacties van bewoners zijn positief. Stadstoezicht heeft zich ingezet in het gebied rondom Harders Plaza om overlast in de wijk te beperken.

SFEERVUREN Stadstoezicht heeft zich ook gericht op naleving van de sfeervuren. Dit jaar heeft de gemeente strikter toegezien op de sfeervuren die in de hele stad aangestoken worden. Sfeervuren zijn toegestaan en dragen bij aan de sfeer tijdens de jaarwisseling. Maar de sfeervuren mogen alleen met schoon hout gestookt worden en geen overlast of schade veroorzaken. Helaas houdt niet iedereen zich aan de voorwaarden met als gevolg dat schade ontstaat aan de bestrating en asfalt. De gemeente probeert deze kosten te verhalen op de veroorzaker. De komende jaarwisseling gaat de gemeente hier meer aandacht aan besteden omdat het aantal sfeervuren lijkt toe te nemen. Dit mag echter niet leiden tot meer schade.

SCHADE De schade tijdens de jaarwisseling wordt geschat op ongeveer 10.000 euro. De schade is aangericht aan enkele afvalbakken, verkeersborden, gesmolten asfalt en een vernield bushokje.