• Mieneke Braakman

Jongerenwerkers hebben lange adem

HARDERWIJK Ze hebben niet de status van hulpverleners. Maar zijn dat in de praktijk wel degelijk door de lange wachtlijsten in de jeugdzorg. De vijf jongerenwerkers van ZorgDat bezoeken de vele hangplekken in Harderwijk, bouwen vertrouwensrelaties op met probleemjongeren, nodigen ze uit in jongerencentrum 'Talenthouse'. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten, zichzelf zijn, zich ontwikkelen in hun talenten en hier kunnen ze terecht met al hun (levens)vragen.

Mieneke Braakman

,,We zoeken ze op in hun eigen omgeving'', zeggen jongerenwerkers Harold Meerveld en Dick Hermsen. Er zijn zo'n twintig hangplekken in Harderwijk. ,,De helft daarvan is niet overlast gevend. Het gaat ook niet om vaste groepen, ze verplaatsen zich snel. We kregen bijvoorbeeld signalen van overlast aan de Vuldersbrink. Daar bleken wel drie verschillende groepen te komen. Bij het sportveldje in Stadsdennen gaat het weer wel over een vaste groep hangjongeren.'' De jongerenwerkers maken een praatje en kijken hoe de sfeer is.

INVLOED ,,We zien al snel of er probleemjongeren tussen zitten. Zo was er drie jaar geleden een jongen die veel negatieve invloed had in een groep. We kregen hem naar Talenthouse, maar er was geen land mee te bezeilen. Toch zijn we in gesprek gebleven met hem. We laten niemand vallen. Als we door het gedrag van zo'n jongere heen kijken, zien we altijd een bang joch.'' Nu is hij terug naar school en heeft zelfs een stageplek. ,,We haalden hem bijna uit bed om naar school te gaan.'' In 2017 bleek dat 35 jongeren hadden te maken met opvoedingsproblemen en gezinsproblemen. Dat is veruit de grootste groep. Veertien Jongeren hadden een beperking of stoornis en vijftien sociaal emotionele problematiek, gevolgd door tien jongeren die problemen hadden met huisvesting en financiën. De jongerenwerkers blijven in ze geloven en naast ze staan, wat er ook gebeurt. ,,Wij werken volgens de 'Present' methode. 'Niet altijd beschikbaar, wel altijd bereikbaar'. Andere instanties sluiten meestal het dossier als een jongere niet op afspraken komt. Wij gaan eerst met de achterliggende problematiek aan de slag. Zodat ze uiteindelijk wel op afspraken verschijnen. Onze streven is dat de instellingen voor jeugdhulp werken volgens dezelfde methodiek. Er zijn al enkele instanties, waarmee wordt samengewerkt volgens de Present methode.

METHODIEK ,,Het Evangelisch Begeleidings Centrum (EBC) probeert nu ook die methodiek. Een preventiemedewerker van verslavingszorg Tactus gaat nu geregeld mee om de jongeren te bezoeken en komt in Talenthouse. ,,Het gaat erom, gekend te worden door de jongeren. Dan is de stap naar hulpverlening niet te groot. Het is nét even 'omdenken'. ,,Onze wens is dat instellingen als het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGZ vanachter hun bureau komen en op pad gaan, naar de jongeren toe. Zo zouden ze in Talenthouse hun gesprekken kunnen hebben met de jongeren, in hun vertrouwde omgeving.''